Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Transportbūves
Nosaukums „Satiksmes drošības problēmu analīze Jelgavas pilsētā” („Autoceļa A9 Rīga (Skulte) – Liepāja posma rekonstrukcija”)
Nosaukums angļu valodā „Analysis of Traffic Safety Problems in Jelgava” („Reconstruction of Road A9 Riga(Skulte)-Liepaja Section”)
Struktūrvienība 24100 Transportbūvju institūts
Darba vadītājs Z.Lazda
Recenzents prof. J.Smirnovs
Anotācija Darbu veido divas daļas: bakalaura darbs - Satiksmes drošības problēmu analīze Jelgavas pilsētā un inženierprojekts - Autoceļa A9 Rīga (Skulte) Liepāja posma rekonstrukcija. Bakalaura darbā teorijas daļā apkopota un izanalizēta informācija par satiksmes drošības problēmu aktualitāti mūsdienās, kā arī aktuālajiem piedāvātajiem risinājumiem šajā jomā, kā arī tiek apskatīti attīstīto valstu labās prakses piemēri satiksmes drošības līmeņa paaugstināšanai pilsētās un apdzīvotās teritorijās. Savukārt pētījuma daļā tiek analizēta situācija Jelgavas pilsētā, apskatīti bīstamākie krustojumi un vietas, raugoties no satiksmes drošības viedokļa, kā arī veikts pētījums par konfliktpunktu aprēķina metodes pielietojumu Jelgavas pilsētas ielu tīkla bīstamības noteikšanai un sniegti ieteikumi un rekomendācijas perspektīvā. Inženierprojekts izstrādāts Valsts galvenā autoceļa A9 Rīga (Skulte) - Liepāja posma rekonstrukcijai. Projekta risinājumi paredz esošā ceļa rekonstrukciju. Projektēts plāns, garenprofils, vertikālais plānojums, ūdens atvade, satiksmes organizācija.
Atslēgas vārdi Satiksmes drošība, Jelgava
Atslēgas vārdi angļu valodā Traffic Safety, Jelgava
Valoda lv
Gads 2014
Darba augšupielādes datums un laiks 22.01.2014 10:18:21