Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Master
Title of the study programm Business Administration
Title in original language Konkurences priekšrocību attīstīšana SIA “UniCredit Leasing”
Title in English Development of Competitive Advantage for the Company SIA „UniCredit Leasing”
Author Jānis Mūrnieks
Department 01B00 Riga Business School
Scientific advisor A.Jakobsons
Reviewer A.Dzedons
Abstract Maģistra darba nosaukums ir “Konkurētspējas priekšrocību izstrāde uzņēmumam SIA „UniCredit Leasing””. Darba saturu veido problēmas “Refinansēšanas izmaksu pieauguma rezultātā SIA „ UniCredit Leasing” piedāvā tirgū visdārgāko līzinga pakalpojumu. Lai saglabātu konkurētspēju un nodrošinātu turpmāku rentabilitātes pieaugumu mainīgos tirgus, sīvas konkurences un stingrāku regulējumu apstākļos SIA „UniCredit Leasing” jāstiprina konkurētspējas priekšrocības” analīze, piedāvāto risinājumu – 10 alternatīvas – izvērtējums, risinājuma izvēles pamatojums un ieviešanas stratēģijas un plāna apraksts, kā arī secinājumi. Problēmas analīzei un stratēģijas izstrādē lietotas sekojošas galvenās metodes: 1) Uzņēmuma SVID (stiprās puses, vājās puses, iespējas, draudi) analīze, balstoties uz tirgus, nozares un uzņēmuma darbības izpēti, 2) Stratēģisko alternatīvu izvērtēšana pēc RACES (resursi, akceptēšana, konsekvence, effektivitāte, ilgtspēja) metodes. Izvēlētais risinājums konkurētspējas priekšrocību uzlabošanai ir balstīts uz jaunas IT sistēmas izveidi, kas sevī ietver 2 galvenos blokus: 1) Mainīti informācijas ievades procesi un automatizēta dokumentu plūsma, kas dos būtisku darbinieku laika ietaupījumu; 2) Ieviesta dīleru lojalitātes programma, kas stiprinās attiecības ar galveno pārdošanas kanālu – dīleriem. Izstrādātais priekšlikums stiprinās visus četrus konkurētspējas priekšrocību virzienus, kas ļaus arī turpmāk uzlabot pelnītspēju – inovatīvā IT sistēma nodrošinās ātrāku lēmumu pieņemšanu (no vidēji 8 stundām uz 2.5 stundām) un ietaupīs darbinieku laiku, tātad efektivitāti, līdz ar to arī produkta kvalitāti un klientu apmierinātību. Tā rezultātā arī būs iespēja palielināt neto pamatdarbības ieņēmumus par 10% gadā. Būtiskākie lietotie informācijas avoti ir statistiskie dati, finanšu pārskati, teorija un publikācijas Internetā, uzņēmuma iekšējie dokumenti un intervijas ar darbiniekiem. Maģistra darbs sastāv no 84 lpp., tajā ir iekļauti 19 zīmējumi un tabulas. Darbs ir uzrakstīts angļu valodā un tā saturs ir konfidenciāls.
Keywords Konkurences priekšrocību attīstīšana SIA “UniCredit Leasing”
Keywords in English Development of Competitive Advantage for the Company SIA „UniCredit Leasing”
Language eng
Year 2014
Date and time of uploading 14.01.2014 09:03:38