Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Master
Title of the study programm Technical Translation
Title in original language Terminu standartizācija būvniecības nozarē
Title in English Standardization of Terms in the Field of Civil Engineering
Author Aija Veldruma
Department 01A00 Institute of Applied Linguistics
Scientific advisor Antra Roskoša
Reviewer Mag.philol., docente Tatjana Smirnova
Abstract Maģistra darbu "Terminu standartizācija būvniecības nozarē" izstrādājusi profesionālās maģistra studiju programmas Tehniskā tulkošana otrā kursa studente Aija Veldruma. Darbā apskatīta standartizācijas kā vienas no tulkošanas teorijas un prakses aktuālāko tēmu teorija un praktiskie piemēri. Maģistra darbā uzmanība galvenokārt veltīta standartizācijas jēdziena izklāstīšanai, kā arī aprakstīta standartizācijas procesa nepieciešamība mūsdienu pasaulē. Maģistra darba teorētiskā daļa sastāv no divām galvenajām daļām, no kurām pirmajā aprakstīta teorētiskā pieeja standartizācijas jautājumam, savukārt otrajā daļā parādīts standartizācijas jēdziena praktiskais pielietojums aprakstot un ilustrējot dažādas tulkošanas metodes, kas izmantotas konkrētā tulkojuma tapšanas procesā. Maģistra darbs sastāv no ievada, teorētiskās daļas, analītiskās daļas, praktiskās daļas oriģinālteksta tulkojuma latviešu valodā, secinājumiem, bibliogrāfijas un pielikumiem, kuros ietverts terminu glosārijs, no konteksta atkarīgo vārdu glosārijs un oriģinālteksta nodaļas, kas izmantotas tulkojumam, kopā 126 lappuses (neskaitot oriģināltekstu). Oriģinālteksts ir M. Kārholma (M. Karrholm) Retailising Space (2012). Bibliogrāfija sastāv no 25 grāmatām un rakstiem, kā arī 6 drukātajām vārdnīcām, 9 tiešsaistes vārdnīcām un datu bāzēm, un 14 tiešsaistes resursiem.
Keywords terminoloģija, standartizācija, ekvivalence
Keywords in English terminology, standardization, equivalence
Language eng
Year 2014
Date and time of uploading 13.01.2014 08:14:40