Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Technical Translation
Title in original language Tulkošana kā mērķtiecīga darbība
Title in English Translation as a Purposeful Activity
Author Aleksandra Jansone
Department 01A00 Institute of Applied Linguistics
Scientific advisor Tatjana Hramova
Reviewer Mag.philol., docente Tatjana Smirnova
Abstract Bakalaura darba autore ir profesionālās bakalaura studiju programmas Tehniskā tulkošana piektā kursa studente Aleksandra Jansone. Bakalaura darbs "Translation as a Purposeful Activity" pēta tulkošanas procesu kā mērķtiecīgu darbību kopumu, kas iekļauj problēmu risināšanas uzdevumus; tulkošanas lomu attiecībā uz tulkotāja sagatavotību un vidi; nosaka tulkošanas mērķus, kā arī piedāvā kompetentas metodes, kuras palīdz tikt galā ar tulkošanas procesā sastaptām pamatproblēmām. Bakalaura darbs sastāv no ievada, teorētiskās daļas, praktiskās daļas - avota teksta tulkojuma no angļu uz krievu valodu - nobeiguma, bibliogrāfiskā saraksta un pielikumiem, kas ietver terminu vārdnīcu un oriģinālo tekstu. Teorētiskajā daļā Bakalaura darba autore mēģina definēt tulkošanu kā intelektuālu darbību atzīmējot tās strukturālo daļu - mērķi. Autore izmeklē un salīdzina dažādas pieejas tulkošanas procesam Volframa Vilsa (1996)intelekta darbības teorijas ietvaros, kas balstīta uz tulkotāja uzvedības īpašībām. Dotā pieeja ir sīki aprakstīta, kompetenta, pamatota un savstarpēji saistīta ar tulkojumzinātni. Teorētiskā pētījuma rezultāti ir aplūkoti izstrādājot metodoloģiju, kas tika ilustrēta ar dažādu tulkošanas stratēģiju piemēru pielietošanu, kuri tika izmantoti ar mērķi - risināt tulkošanas procesā radušās problēmas. Praktiskā daļa ietver iztulkotu autentisku tekstu, kas tika paņemts no Korkija Binggeli grāmatas (2010): Building Systems for Interior Designers, 2.izd. Vienpadsmitā nodaļa "Apsilde un dzesēšana". Publicēts apvienībā John Wiley & Sons, 193.-221.lpp. Bakalaura darba kopējais apjoms ir 105 lappuses, izņemot pielikumus. Kopējais atsauču skaits ir 29, tai skaitā grāmatas, vārdnīcas un interneta mājaslapas.
Keywords tulkošana, mērķtiecīga darbība, problēmu risināšana, kognitīvie aspekti
Keywords in English translation, purposeful activity, problem-solving, cognitive aspects
Language eng
Year 2014
Date and time of uploading 10.01.2014 19:24:02