Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Real Estate Management
Title in original language Komercobjektu vērtēšana, problēmas un risinājumi nekustamā īpašuma tirgū Latvijā
Title in English Appraisal of commercial property, problems and solutions in Latvia`s real estate market
Department 22501 Department of Construction Entrepreneurship and Real Estate Economics and Management
Scientific advisor Sarmīte Barvika
Reviewer Renāte Romānova
Abstract Diplomprojekta "Komercobjektu vērtēšana, problēmas un risinājumi nekustamā īpašuma tirgū Latvijā" galvenais mērķis ir apzināt ar komercobjektu vērtēšanu saistītās īpatnības un problēmas, kā arī apzināt ienākuma pieejas metodes, kas tiek pielietotas komercobjektu vērtības noteikšanā. Diplomprojekta uzdevumi ir: identificēt teorētisko bāzi, Latvijas Republikas likumdošanu, vērtēšanas standartus un praksi objekta vērtības noteikšanai, apzināt vērtējamā objekta fiziskās un tiesiskās īpašības, noteikt vērtējuma mērķa, apzināt pielietojamās ienākumu pieejas vērtēšanas metodes objekta vērtības noteikšanai, apzināt Latvijas ekonomikas kā kopuma un nekustamā īpašuma tirgus situāciju, apzināt biroju telpu un biroju ēku tirgus situāciju Rīgā, apzināt Skanstes apkaimes attīstības iespējas, iegūt aktuālo informāciju par vērtējamo objektu, aprēķināt objekta vērtību, izstrādāt priekšlikumus Latvijas nekustamo īpašumu vērtēšanas prakses uzlabošanai. Diplomprojekts sastāv no analītiskās daļas, aprēķinu daļas, tehnoloģiskās daļas, darba un dabas aizsardzības daļas. Projekta analītiskajā daļā tiek sniegta vispārīga informācija par vērtēšanas standartiem un vērtēšanas pieejām, informācija par biroju telpu un biroju ēku izvietojumu un klasifikāciju Rīgā, īss Latvijas ekonomikas un padziļināts biroju tirgus apraksts, informācija par Skanstes apkaimes attīstības iespējām. Projekta aprēķinu daļā tiek aprēķināta objekta tirgus vērtība, izmantojot Latvijas vērtēšanas standartus un praksi, teorētisko bāzi un ar vērtējamo objektu saistītās tiesības un likumus. Projekta tehnoloģiskajā daļā ir aprakstīta aprēķinos izmantotā kartogrāfiskā informācija, kadastrs un zemesgrāmatu elektroniskā datu bāze. Projekta darba un dabas aizsardzības daļā ir aprakstīta darba drošība, prasības atbilstošam darba klimatam, rīcība ārkārtas situācijās, kā arī vides aizsardzības principi. Darbs sastāv no četrām daļām, secinājumiem un priekšlikumiem, izmantotās literatūras un avotu saraksta un pielikumiem. Darba apjoms 84 lpp., tajā ievietotas 8 tabulas, 24 attēli, 1 formula un 5 pielikumi.
Keywords Komercobjekts; Biroja telpas; Ienākumu pieeja; Diskontētās naudas plūsmas metode.
Keywords in English Commercial property; Office premises; Income method; Discounted cash flow.
Language lv
Year 2014
Date and time of uploading 09.01.2014 17:09:56