Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Entrepreneurship and Management
Title in original language „Uzņēmuma darbības paplašināšanas projekts”
Title in English „Project for expanding business performance of a company”
Department 22067 Division of Continuing Education of Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor Dr.oec., doc. I.Andersone
Reviewer Mg.oec., lekt. K.Marinska
Abstract ANOTĀCIJA Diplomprojekta autore: Ilona Baikova. Diplomprojekta tēma: Uzņēmuma darbības paplašināšanas projekts. Diplomprojekts izstrādāts latviešu valodā. Diplomprojekta apjoms ir 81 lapas, tajā iekļauti 13 attēli, 45 tabulas un 26 formulas, pievienoti 4 pielikumi uz 6 lapām. Diplomprojekta mērķis ir veikt uzņēmuma ekonomiskās darbības analīzi un izmantojot iegūtos rezultātus, izstrādāt uzņēmuma darbības paplašināšanas projektu. Darbs sastāv no ievada, piecām daļām, kas secīgi pakārtotas izvirzītā mērķa sasniegšanai, sniegtajiem secinājumiem un izstrādātajiem priekšlikumiem. Pirmā daļa ir analītiskā daļa, kurā ir dots uzņēmuma vispārīgs raksturojums, veikta tā iekšējās un ārējās vides analīze, galveno finanšu rādītāju izvērtējums, konkurentu analīze. Izveidota uzņēmuma SVID matrica. Otrā daļa ir projektu aprēķinu daļa, kurā ir secīgi aprakstīti problēmu risinājumi, uzņēmuma saimnieciskās darbības paplašināšanas iespējas. Jaunu produktu tirdzniecība, jaunu klientu piesaiste, mārketinga aktivitātes un projekta finansiālais pamatojums. Trešā daļa ir tehnoloģiskā daļa, kurā ir veikta uzņēmuma klientu datu bāzes izstrādāšana izmantojot Microsoft Office programmu Excel. Ceturtā daļa ir darba un dabas aizsardzības daļa, kurā ir aprakstīta darba aizsardzības nozīme, darba vides aizsardzības analīze, risku novērtēšana. Darba aizsardzības sistēmas uzturēšanas izdevumi. Piektā daļa ir grafiskā daļa un tā satur tabulas, attēlus, diagrammas, grafikus, ko autore izveidojusi darba izstrādes gaitā. Diplomprojektā izmantoti materiāli ekonomiskā, mācību un speciālā literatūra, Latvijas Republikas likumdošanas akti, interneta resursi, uzņēmuma gada pārskati, uzņēmuma iekšējās kārtības dokumenti un nepublicētie materiāli. Diplomprojekta galvenie rezultāti: analizēta uzņēmuma SIA AVV Plus saimnieciskā darbība, izstrādāts darbības paplašināšanas projekts, izveidota uzņēmuma klientu datu bāze, sniegti secinājumi un izstrādāti priekšlikumi.
Keywords Uzņēmuma darbības paplašināšanas projekts
Keywords in English Project for expanding business performance of a company
Language lv
Year 2014
Date and time of uploading 09.01.2014 14:57:39