Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Master
Title of the study programm Organization and Management of International Economic Relations
Title in original language „TIR sistēmas pilnveidošanas ietekme uz starptautisko autopārvadājumu jomu”
Title in English “TIR System’s Development Impact on International Road Transport Area”
Author Liene Kākere
Department 22314 Department of International Business, Transport Economics and Logistics
Scientific advisor Pāvels Patļins
Reviewer Asoc.prof.Dmitrijs Solovjovs
Abstract Maģistra darbu TIR sistēmas pilnveidošanas ietekme uz starptautisko autopārvadājumu jomu maģistra grāda starptautisko ekonomisko sakaru vadīšanā iegūšanai ir izstrādājusi Liene Kākere. Starptautisko pārvadājumu organizēšanas procesā ļoti būtiska loma ir muitas lietām, jo tās nosaka muitas formalitāšu piemērošanu un kārtību, kādā preces pārvietojamas pāri robežām. Transporta un muitas nozares ir cieši saistītas, ko apliecina tieši TIR konvencija, kas regulē starptautiskos autokravu pārvadājumus, lietojot TIR karneti. TIR sistēmas ilggadējā darbība balstīta uz vienkāršiem darbības principiem, kas nākotnē būtu saglabājami, bet reizē arī pilnveidojami. Pētījuma objekts ir muitas lietu un starptautisko pārvadājumu mijiedarbība. Pētījuma priekšmets TIR sistēmas un robežu šķērsošanas procedūru pilnveidošana starptautisko kravu autopārvadājumu organizēšanā. Maģistra darba mērķis ir veikt starptautisko autopārvadājumu un TIR sistēmas mijiedarbības analīzi un izstrādāt jaunu muitas nodrošinājuma modeli TIR procedūras veikšanai. Lai sasniegtu maģistra darba mērķi, ir izstrādāti konkrēti uzdevumi: teorētiskās bāzes analīze un aktuālās informācijas apstrāde, TIR sistēmas darbības un starptautisko kravu autopārvadājumu mijiedarbības analīze, dažādu valstu pieredzes analīze informācijas tehnoloģiju un globālās pozicionēšanas sistēmu izmantošanai tranzīta kravu izsekošanai, ekspertu viedokļu un faktu sintēze. Mērķu sasniegšanai ir izveidota noteikta nodaļu un apakšnodaļu secība. Pirmajā nodaļā tiek pētīta TIR sistēmas un robežu šķērsošanas procedūru nozīme loģistikas ķēdē. Otrajā nodaļā tiek veikts novērtējums muitas formalitāšu un loģistikas mijiedarbībai gan no kvalitatīvā, gan kvantitatīvā viedokļa, analizēta TIR krīze Krievijā, kā arī noteikts GPS lietderīgums tranzīta pārvadājumu kontrolē. Trešajā nodaļā tiek meklēti risinājumi TIR sistēmas attīstīšanai, kā arī izvērtēta elektronisko nodrošinājumu lietderība. Maģistra darba izstrādes laikā gūtās atziņas formulētas secinājumos un priekšlikumos. Maģistra darbs ir pielietojums teorētiski kā konspekts studentiem mācību procesā, apgūstot TIR sistēmas darbības būtību un pamatprincipus gan no muitas, gan no loģistikas viedokļa. Maģistra darbā ir izstrādāta novitāte - jauns muitas nodrošinājuma modelis TIR procedūras veikšanai. Maģistra darba apjoms ir 81 lpp., kur ir iekļautas 6 tabulas, 12 attēli, 2 pielikumi uz 2 lpp. un 52 bibliogrāfiskā satura vienības. Maģistra darbs sastāv no trīs nodaļām teorētiskās, analītiskās, praktiskā pētījuma daļas.
Keywords TIR sistēma, muitas plomba, globālā pozicionēšanas sistēma
Keywords in English TIR system, Customs seals, Global Positioning System
Language lv
Year 2014
Date and time of uploading 17.12.2013 15:06:18