Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Financial Engineering
Title in original language Optimālā vērtspapīru portfeļa veidošanas problemātika
Title in English The Problematics of Optimal Securities Portfolio Creation
Department
Scientific advisor Mg.oec. Tatjana Aršinova
Reviewer
Abstract Izstrādātā bakalaura darba ar nosaukumu "Optimālā vērtspapīru portfeļa veidošanas problemātika" mērķis ir Baltijas biržā iekļauto akciju emitentu darbības efektivitātes novērtēšana un diversificēta akciju portfeļa izveidošana, izmantojot alternatīvu efektivitātes novērtēšanas metodi - datu čaulas analīzes metodi -un plaši pazīstamos kvantitatīvās analīzes finanšu rādītājus. Pielietojot dažādas risku novērtēšanas metodes, tiek dotas plašākas iespējas izvērtēt ar investīcijām saistītos riskus un pilnveidot vērtspapīru veidošanas procesu. Teorētiskajā daļā aprakstītas pazīstamākās metodes, ko izmanto portfeļa veidošanā un investīciju riska noteikšanā. Kā alternatīvā metode investīciju efektivitātes noteikšanai tiek izmantots datu čaulas analīzes metodes CCR modelis. Praktiskajā daļā tiek veikta NASDAQ OMX Baltijas biržās iekļauto akciju emitentu darbības efektivitātes noteikšana, izmantojot datu čaulas analīzes CCR modeļa aprēķinus, kā arī izmantota emitentu fundamentālās analīzes pieeja. Darba autore piedāvā izmantot iegūtos rezultātus par uzņēmumu darbības efektivitāti, kvantitatīvos finanšu rādītājus un aktuālās tendences diversificēta Baltijas tirgus akciju portfeļa modelēšanai. Bakalaura darbs sastāv no 60 lappusēm, 14 formulām, 19 attēliem, 2 tabulām, 3 pielikumiem un 31 informācijas avota.
Keywords Datu čaulas analīzes metode (DEA), efektivitātes novērtēšana, portfeļa veidošana
Keywords in English Data Envelopment Analysis (DEA), performance measurement, portfolio construction
Language lv
Year 2013
Date and time of uploading 10.06.2013 08:47:32