Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Human Resource Management
Title in original language „Valsts pārvaldes iestādes personāla plānošanas projekts”
Title in English ”Project for personnel planning of a state administration institution”
Department Institute of Business Engineering and Management
Scientific advisor lekt. I. Ozoliņa-Ozola
Reviewer
Abstract Diplomprojekta autore: Līga Višņevska Diplomprojekta vadītājs: Iveta Ozoliņa-Ozola, RTU lekt., Mg.oec., B.psych. Diplomprojekta temats: Valsts pārvaldes iestādes personāla plānošanas projekts Diplomprojekta apjoms: 76 lapas; darbā iekļautas 22 tabulas, 20 attēli un 3 formulas; darbam pievienoti 10 pielikumi. Diplomprojektā izmantotie materiāli: darba izstrādāšanai tika izmantoti 21 informācijas avots, t.sk., speciālā literatūra par cilvēku resursu plānošanu, Latvijas Republikas normatīvie akti, valsts pārvaldes iestādes iekšējie normatīvie dokumenti un nepublicētie materiāli, kā arī interneta resursi. Diplomprojekta galvenie rezultāti: darba Analītiskajā daļā tika veikta analīze par valsts pārvaldes iestādes vēsturi, darbību, struktūru, personāla skaitu un sastāvu, kā arī tā mainības dinamiku. Tāpat tika izpētīta Personāla daļas vieta valsts pārvaldes iestādes struktūrā un sniegts tās darbības raksturojums. Daļas nobeigumā tika novērtēts personāla plānošanas process un fiksētas galvenās problēmas. Projekta aprēķinu daļā tika veikts lietderīgā darba laika bilances aprēķins un izstrādāts projekts nepieciešamajam personāla skaitam vienai no pētāmās valsts pārvaldes iestādes struktūrvienības daļām. Tehnoloģiskajā daļā tika apskatīts Microsoft Excel datorprogrammas pielietojums personāla plānošanā, izveidojot tabulas nepieciešamās noslodzes noteikšanai un personāla datu bāzes izveidošanai. Darba aizsardzības daļā tika raksturota esošā darba aizsardzības sistēma valsts pārvaldes iestādē, novērtēti nozīmīgākie darba vides riski un noteikti preventīvie pasākumi to mazināšanai. Diplomprojekta bibliogrāfiskais apraksts: Višņevska, L. Valsts pārvaldes iestādes personāla plānošanas projekts: Diplomprojekts Vadītājs: Ozoliņa-Ozola I. Datorsalikums. Rīga: RTU, 2010. 76 lpp.
Keywords valsts, personāla plānošana, darba laika bilance, slodze
Keywords in English state, personnel planning, working-time balance, load
Language lv
Year 2010
Date and time of uploading 18.04.2011 13:25:22