Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Master
Title of the study programm Total Quality Management
Title in original language "Kvalitātes vadības sistēmas pilnveide SIA "LTK"
Title in English "Improvement of Quality Management System in the "LTK" Ltd"
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor Mg.oec., lektore Raimonda Liepiņa
Reviewer Dr.sc.ing., profesors Jānis Mazais
Abstract Pribilovs A. Kvalitātes vadības sistēmas pilnveide SIA LTK: Maģistra darbs / A. Pribilovs, R. Liepiņa Rīga: RTU IEVF RKI Kvalitātes tehnoloģiju katedra, maģistra profesionālo studiju programma Visaptverošā kvalitātes vadība, 2013. 80 lpp. Maģistra darbs rakstīts latviešu valodā, to veido ievads, trīs daļas, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 80 lpp., tajā iekļauti 9 attēli, 11 tabulas. Bibliogrāfiskajā sarakstā ietverti: 18 avoti latviešu, 12 angļu un 22 krievu valodā. Darba mērķis - balstoties uz veiktās SIA LTK Testēšanas centra kvalitātes vadības sistēmas analīzes rezultātiem, atbilstoši LVS EN ISO/IEC 17025: 2005 L Testēšanas un kalibrēšanas laboratoriju kompetences vispārīgās prasības un LVS EN ISO 9001:2000 L Kvalitātes pārvaldības sistēmas - Prasības standartu prasībām, izstrādāt priekšlikumus organizācijas kvalitātes vadības sistēmas pilnveidei. Pirmajā darba daļā analizēti tādi jēdzieni, kā: kvalitāte; kvalitātes vadība; kvalitātes vadības sistēma; kvalitātes izmaksas; kvalitātes vadības sistēmas efektivitātes novērtēšana. Aprakstītas kvalitātes metodes, kuras pielietotas maģistra darba izstrādes procesā. Teorētiskās daļas rezultātā tika apzināti kvalitātes vadības sistēmas aspekti. Otrajā darba daļā izvērtēta SIA LTK Testēšanas centra darbība, t. sk. organizatoriskā struktūra un organizāciju ietekmējošie faktori. Analizēta SIA LTK Testēšanas centra kvalitātes vadības sistēma, kas atbilst LVS EN ISO/IEC 17025: 2005 L Testēšanas un kalibrēšanas laboratoriju kompetences vispārīgās prasības un LVS EN ISO 9001:2000 L Kvalitātes pārvaldības sistēmas - Prasības standartu prasībām. Balstoties uz analīzes rezultātiem identificētas problēmas un iespējamie kvalitātes vadības sistēmas pilnveides virzieni. Trešajā darba daļā tika izklāstīti autora piedāvātie priekšlikumi SIA LTK Testēšanas centra kvalitātes vadības sistēmas pilnveidei. Nozīmīgākie secinājumi un priekšlikumi ieviest izstrādāto kvalitātes izmaksu uzskaites sistēmu; ieviest izstrādāto testēšanas procesa karti; ieviest izstrādāto iepirkumu procedūru SIA LTK Testēšanas centra kvalitātes vadības sistēmā, kā daļu no iepirkumu politikas; izmantot piedāvātos mērīšanas līdzekļus ritošā sastāva gabarītu testēšanā, kuru veic SIA LTK Testēšanas centrs.
Keywords kvalitātes, vadības, sistēma, pilnveide
Keywords in English quality, management, system, improvement
Language lv
Year 2013
Date and time of uploading 04.06.2013 17:23:23