Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Master
Title of the study programm Information Technology
Title in original language IT pakalpojumu kataloga integrācija produktu dzīves cikla pārvaldības procesā
Title in English IT Service Catalogue Integration in the Product Lifecycle Management Process
Department 12100 Institute of Information Technology
Scientific advisor Dr. sc. ing. Andrejs Romānovs
Reviewer Dr. sc. ing. Artis Teilāns
Abstract Maģistra darba ietvaros tika pētīts un analizēts IT pakalpojumu katalogs pakalpojumu dzīves cikla pārvaldības procesa ietvaros. IT pakalpojumu katalogu var izveidot skatoties no dažādām perspektīvām, tāpēc ir nepieciešams definēt gan savstarpējas mijiedarbības, gan mijiedarbības ar Pakalpojumu dzīves cikla pārvaldības procesa pasākumiem. Šī pētījuma pamatmērķis ir noteikt, kā izstrādātais IT pakalpojumu katalogs var tikt integrēts esošajā produkta dzīves cikla pārvaldības procesā kompānijā. Darba mērķa sasniegšanai tika veikta Pakalpojumu dzīves cikla pārvaldības un IT pakalpojumu kataloga izpēte, kā arī uzņēmuma pašreizējā produkta dzīves cikla pārvaldības procesa un esošo IT pakalpojumu katalogu analīze. Balstoties uz šīs analīzes rezultātiem un teorētiskajiem pētījumiem, kā arī uz darba autora praktiskās pieredzes IT pakalpojumu pārvaldības jomā, tika izstrādāta jauna IT pakalpojumu kataloga integrācijas metode produkta dzīves cikla pārvaldības procesā. Pēc izstrādes tika veikta risinājuma analīze divos etapos. Pirmkārt, risinājums tika analizēts pret izvirzītiem mērķiem un prasībām. Otrkārt, tika organizēts seminārs, lai apspriestu projekta rezultātus un tā praktisko vērtību. Darba beigās ir apkopoti pētījuma rezultāti un izstrādātais risinājums, kuram ir dots tālākās attīstīšanas stratēģijas un plānu apraksts. Darba apjoms - 72. lpp., 16 tabulas un 30 attēli.
Keywords ITIL, IT pakalpojumu katalogs, produkta dzīves cikla pārvaldība, pakalpojuma dzīves cikla pārvaldība
Keywords in English ITIL, Service Catalogue, Product Lifecycle Management, Service Lifecycle Management
Language eng
Year 2013
Date and time of uploading 04.06.2013 16:43:34