Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Master
Title of the study programm Entrepreneurship and Management
Title in original language "Darba efektivitātes paaugstināšana pakalpojuma uzņēmumā"
Title in English "Improvement of the operational efficiency in a service company"
Department Institute of Business Engineering and Management
Scientific advisor Dr.oec.,doc. R.Greitāne
Reviewer Dr.oec.,prof. V.Nešpors
Abstract Diplomprojekta tēma ir darba efektivitātes paaugstināšanas iespējas pakalpojuma uzņēmumā. Detalizētāk tiek pētīts klientu apkalpošanas nodaļas darbinieku darba efektivitātes paaugstināšanas potenciāls. Diplomprojekta mērķis ir izvirzīt praktiski pamatotus priekšlikumus, kas veicinātu klientu apkalpošanas nodaļas darbinieku darba efektivitātes paaugstināšanu. Darba četras pamatdaļas ir : analītiskā daļa, aprēķinu daļa, tehnoloģiskā daļa, darba un dabas aizsardzības daļa. Analītiskajā daļā ir raksturota komercpārvadājumu nozare, kurā uzņēmums darbojas. Dots darbā aplūkotā uzņēmuma SIA „X” vispārīgais raksturojums. Šajā daļā analizēti uzņēmuma finansiālie radītāji, veikti secinājumi par to attīstības gaitu un sagaidāmajām iespējām un draudiem. Analizēta uzņēmuma klientu apkalpošanas nodaļa, kuras ietvaros tiek pētītā darbinieku darba efektivitāte. Analītiskās daļas nobeigumā veikta zaudēto zvanu analīze. Pēc analītiskajā daļā veiktā novērtējuma, noteiktas galvenās problēmas un izvirzīti trīs priekšlikumi problēmu novēršanai. Projekta aprēķinu daļā vērtēti analītiskajā daļā piedāvātie problēmu risinājumi, to pozitīvās un negatīvās iezīmes. Darbinieku noslogotības optimizācijas sadaļā tiek novērtētas dažādas iespējas jauna darbinieka noalgošanā. Sadaļā - darbinieku motivācijas sistēmas pilnveidošana, apskatīti dažādu motivācijas elementi. Trešais priekšlikums paredz darbinieku kontroles un novērtēšanas sistēmas ieviešanu. Aprēķinu daļas nobeigumā sagatavots daļas kopsavilkums, kurā īsumā izvērtēti piedāvātie priekšlikumi un veikti secinājumi par labāko problēmas risinājuma variantu. Tehnoloģiskajā daļā analizēta telefona zvanu uzskaites un analīzes programma „PCA”. Šajā nodaļā sagatavots programmas apraksts, analizēti iegūtie dati, kalkulētas telefonsarunu izmaksas. Tehnoloģiskās daļas nobeigumā izvirzīti priekšlikumi programmas darbības uzlabošanai. Dabas un darba aizsardzības daļā analizēti darba vides riski, piedāvāti risinājumi risku samazināšanai, aprēķinātas piedāvāto risinājumu izmaksas. Aplūkoti dabas risku veidi un uzņēmumā veiktie pasākumi risku samazināšanai. Darba nobeigumā autore izdarījusi secinājumus un piedāvā priekšlikumus, pamatojoties uz pamatdaļās apkopoto un sagatavoto informāciju. Grafiskajā daļā ir ilustrēti 12 materiāli, kas atspoguļo projektēšanas gaitā iegūtos un izstrādātos rezultātus. Darbs sastāv no 66 lappusēm, 22 attēliem, 18 tabulām, 9 formulām un 8 pielikumiem. Darba izstrādē izmantoti 28 informācijas avoti.
Keywords Darba efektivitātes paaugstināšana pakalpojuma uzņēmumā
Keywords in English Improvement of the operational efficiency in a service company
Language lv
Year 2013
Date and time of uploading 04.06.2013 10:42:01