Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Master
Title of the study programm Business Informatics
Title in original language Klientu attiecību pārvaldības programmatūras procesorientēta pielāgošana
Title in English Process-oriented Customization of CRM Applications
Department 12300 Institute of Applied Computer Systems
Scientific advisor J.Grabis, Vadības informācijas tehnoloģijas katedras profesors
Reviewer R.Strazdiņa, Lietišķo datorsistēmu institūta vadošā pētniece
Abstract Maģistra darbā ir pētīta klientu attiecību pārvaldības sistēmu procesorientēta pielāgošana. Klientu attiecību pārvaldības sistēmas nodrošina iespēju realizēt ierobežotu skaitu darbā pārskatītu pamatprocesu, bet katram pamatprocesam ir iespējami dažādi tā īstenošanas varianti. Darbā ir parādīti šādu procesu variantu piemēri un identificētas to pārvaldības problēmas. Lai vienkāršotu procesu variantu implementāciju klientu attiecību pārvaldības sistēmās, darbā tiek identificētas procesu variantu implementācijas stratēģijas, kā arī tiek analizēta šo stratēģiju izmantošana Oracle Siebel CRM un Microsoft Dynamics CRM 2011 sistēmu procesorientētā pielāgošanā. Stratēģiju praktiskās izmantošanas iespējas ir pārbaudītas, īstenojot Siebel CRM sistēmas procesorientētu pielāgošanu. Procesu modelēšanai darbā tiek izmantota BPMN modelēšanas valoda, un procesu variantu attēlošanai darbā tiek izmantota uz ierobežojumiem balstīta pieeja. Procesorientētas pielāgošanas praktiskai realizācijai tiek izmantoti un papildināti Oracle Siebel CRM modificēšanas labās prakses principi. Darbs sastāv no satura rādītāja, ievada, četrām pamatdaļām, noslēguma un izmantotās literatūras un avotu saraksta. Maģistra darba pamattekstā ir 74 lapaspuses, 3 tabulas, 20 diagrammas un 7 attēli.
Keywords Klientu attiecību pārvaldība, procesorientēta pielāgošana, biznesa noteikumi, procesu varianti
Keywords in English Customer Relationship Management, Process-oriented customization, Business Rules, Process Variants
Language eng
Year 2013
Date and time of uploading 03.06.2013 17:34:58