Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Total Quality Management
Title in original language "Dokumentu un pierakstu pārvaldības pilnveide "DHL Latvia" SIA"
Title in English "Improvement of Documents and Records Management in the "DHL Latvia" Ltd"
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor Mg.oec. Sandra Tolstova
Reviewer Mg.oec. Guna Eglīte
Abstract Reinalde L. Dokumentu un pierakstu pārvaldības pilnveide DHL Latvia SIA: Bakalaura darbs / L.Reinalde, S.Tolstova. Rīga: RTU IEVF RKI Kvalitātes tehnoloģiju katedra, bakalaura profesionālo studiju programma Visaptverošā kvalitātes vadība, 2013. 74 lpp. Bakalaura darbs rakstīts latviešu valodā, to veido ievads, trīs daļas, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 69 lpp., tajā iekļauti 24 attēli, 3 tabulas. Izmantotās literatūras un avotu sarakstā ietverti: 12 latviešu, 34 angļu valodā. Darbam pievienoti 4 pielikumi. Darba mērķis ir veikt uzņēmuma DHL Latvia biznesa vienības DHL Express dokumentu un pierakstu pārvaldības analīzi un izstrādāt priekšlikumus tās pilnveidei. Pirmajā darba daļā ir apzināta integrētās vadības sistēmas dokumentācija un tās vadības principi, dokumentu un pierakstu pārvaldības sistēmas, kā arī dokumentu un pierakstu pārvaldības novērtēšanai pielietojamās metodes un instrumenti. Otrajā darba daļā tiek veikts biznesa vienības DHL Express dokumentu un pierakstu pārvaldības novērtējums, veicot procesu analīzi un darbinieku aptauju, un īstenojot iekšējo auditu atbilstoši standartu ISO 9001:2008 un ISO 14001:2004 prasībām. Pamatojoties uz iegūtajiem rezultātiem tiek noteiktas vairākas problēmas un identificēti to rašanās cēloņi. Trešajā darba daļā aplūkotas dokumentu un pierakstu pārvaldības pilnveides risinājumu alternatīvas un izvēlēts piemērotākais variants biznesa vienībai DHL Express, kā arī veikta šī risinājuma izmaksu analīze, un izstrādāts modelis pārvaldības nepārtrauktai pilnveidei. Nozīmīgākie secinājumi un priekšlikumi galveno problēmu cēloņu novēršana dokumentu un pierakstu pārvaldībā veicina izvairīšanos no neatbilstībām auditu laikā, kā arī pozitīvi ietekmē uzņēmuma naudas resursu izlietojumu un darbinieku laika patēriņu.
Keywords Dokumentu un pierakstu pārvaldība, dokumentu un pierakstu vadība
Keywords in English Documents and records management, control of documents and records
Language lv
Year 2013
Date and time of uploading 03.06.2013 17:00:58