Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Bachelor
Title of the study programm Entrepreneurship and Management
Title in original language „Latvijas valsts ārējā tirdzniecība periodā pēc 2004.gada”
Title in English „Foreign trade of Latvia during the period after 2004"
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor Dr.oec., prof. J.Saulītis
Reviewer Mg.oec. A.Mihņenoka
Abstract ANOTĀCIJA Bakalaura darba autors: Tatjana Začinska Bakalaura darba zinātniskais vadītājs: Dr.oec., prof. J.Saulītis Bakalaura darba temats: Latvijas valsts ārējā tirdzniecība periodā pēc 2004.gada Bakalaura darba apjoms: 56. lpp, 9. tab., 18. att. Bakalaura darbā izmantotie materiāli: mācību literatūra, likumdošanas akti, interneta publicētie materiāli, Latvijas Statistikas Pārvaldes un Latvijas Bankas datu bāzes, periodiska prese. Bakalaura darba galvenie rezultāti: Darbā izanalizēta tirdzniecības teoriju attīstība, Latvijas valsts tirdzniecības politika. Izpētītā Latvijas valsts ārēja tirdzniecība perioda pēc 2004. gada pēc apjomiem, dinamikas, struktūras. Izdarīti secinājumi un izvirzīti priekšlikumi ārējas tirdzniecības pilnveidošanai. Bakalaura darba bibliogrāfiskais apraksts: Začinska T. Latvijas valsts ārēja tirdzniecība perioda pēc 2004. gada: Bakalaura darbs/Zinātn.vadītājs Saulitis J. Datorsalikums. Rīga: RTU, 2013. -56 lpp.
Keywords ārējā tirdzniecība,imports,exports,apjomi,dinamika,struktūra
Keywords in English foreign trade,import,export,volumes,dynamics,struсture
Language lv
Year 2013
Date and time of uploading 28.05.2013 15:07:54