Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Master
Title of the study programm Transportation Engineering
Title in original language „Transportbūvju projektu organizēšanas un realizēšanas resursu analīze Latvijā”
Title in English "Resource Analysis of Organization and Realization of Transportation Engineering Projects in Latvia”
Department 24100 Institute of Transport Infrastructure Engineering
Scientific advisor Dr.cs.ing. J.Vārna
Reviewer lekt. B.Jeļisejevs
Abstract Maģistra darba mērķis ir veikt transportbūvju projektu organizēšanas un realizēšanas resursu analīzi kontekstā ar kopējām ekonomiskās attīstības likumsakarībām Latvijā. Darba uzdevumi ir veikt transportbūvēm saistošās likumdošanas, autoceļu stāvokļa, finansēšanas, publisko iepirkumu, vietējo minerālmateriālu izmantošanas iespēju izpēti un sniegt priekšlikumus to izmantošanas pilnveidošanai. Darbs sakārtots piecās nodaļās atbilstoši darba uzdevumiem. Katrā nodaļā ir sava pētījuma sadaļa, secinājumi un priekšlikumi. Pirmajā nodaļā autors apskata esošo transportbūvēm saistošo likumdošanu, analizē faktorus, kas nosaka jauna Būvniecības likuma nepieciešamību un dod ieskatu jaunā likumprojekta apspriešanā. Otrajā nodaļā ir raksturots Latvijas autoceļu tīkls un tā vieta starptautiskajā transporta sistēmā. Lai novērtētu autoceļu tehnisko stāvokli, apskatīts autoceļu nolietošanās cikls un dotas stāvokļa novērtēšanas definīcijas. Izmantojot informācijas avotos publicētos datus, autors analizējis Latvijas autoceļu stāvokli. Lai realizētu otrajā nodaļā izteiktos priekšlikumus, trešajā nodaļā autors analizē transportbūvju finansējumu vēsturiski, pamato jauna finansējuma modeļa nepieciešamību, izskata finanšu prognozes līdz 2020. gadam un iesaka finansējuma modeļa variantu. Ceturtajā nodaļā autors analizē publisko iepirkumu situāciju kā vienu no transportbūvju projektu organizēšanas un realizēšanas etapiem. Apskatot iepirkumu procedūru problēmas, autors dod risinājumu variantus. Lai noskaidrotu situāciju praktiskajā dzīvē, veikta aptauja, kas apstiprina aprakstīto problēmu esamību. Piektajā nodaļā autors raksturo Latvijā pieejamo un transportbūvēs izmantojamo minerālmateriālu resursus, secina, ka šai jomā pastāv neizpētītas un neapgūtas resursu rezerves un analizē priekšnoteikumus situācijas uzlabošanai. Darba noslēguma daļā ir formulēti kopēji secinājumi un izvirzīti priekšlikumi. Maģistra darba pamatteksts ir izklāstīts 115 lapaspusēs, ilustrēts ar 30 attēliem un 14 tabulām. Izmantoti 42 informācijas avoti. Pievienoti 5 pielikumi.
Keywords Transportbūvju projektu organizēšanas un realizēšanas resursu analīze Latvijā
Keywords in English Resource Analysis of Organization and Realization of Transportation Engineering Projects in Latvia
Language lv
Year 2013
Date and time of uploading 22.05.2013 22:04:51