Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Transportation Engineering
Title in original language „Daudzkritēriju optimizācijas metodes tiltu projektēšanā” („Tilta pār Mūsas upi Bauskā rekonstrukcija”)
Title in English „Methods of Multi-Criteria Optimization in Bridge Designing” („Reconstruction of Bridge over the River Musa in Bauska”)
Department 24100 Institute of Transport Infrastructure Engineering
Scientific advisor Prof. A.Paeglītis
Reviewer
Abstract Bakalaura darba (ar inženierprojektu) nosaukums Daudzkritēriju optimizācijas metodes tiltu projektēšanā (Tilta pār Mūsas upi Bauskā rekonstrukcija). Bakalaura darba mērķis ir iepazīties ar daudzkritēriju optimizācijas metodēm, izpētīt optimizācijas praktiskos pielietojumus tiltu projektēšanas procesā un veikt secinājumus. Darba uzdevumi ir noskaidrot optimizācijas veidus, izprast optimizācijas modeļa uzbūvi, apskatīt daudzkritēriju optimizācijas pamatprincipus un veikt optimizācijas praktisko pielietojumu izpēti tiltu konstrukcijām. Darba pirmajā daļā tiek apskatīti optimizācijas veidi, kādus izmanto konstrukciju optimizēšanā. Otrajā daļā veikta iepazīšanās ar optimizācijas modeli, tā galvenajām sastāvdaļām, aprakstīti daudzkritēriju optimizācijas pamatprincipi un to risināšanas metodes. Trešajā daļā tiek apskatīti optimizācijas praktiskie pielietojumi tiltu projektēšanā. Veikti secinājumi, ka optimizācija dod ievērojamu laika ekonomiju projektēšanas procesā meklējot tilta konstrukcijas izdevīgāko variantu, salīdzinot ar tradicionālajām projektēšanas metodēm. Tiek iegūta arī vērā ņemama materiāla ekonomija. Tomēr optimizācija vēl ir pietiekami sarežģīts process un tiek izmantots tikai lieliem un sarežģītiem tiltiem. Tas parāda, ka nepieciešams veikt plašāku izpēti par optimizācijas izmantošanu tiltu projektēšanā. Inženierprojekta daļā izstrādāts tilta pār Mūsas upi Bauskā rekonstrukcijas projekts. Esošais tilts ir neapmierinošā tehniskā un vizuālā stāvoklī. Izstrādāti trīs rekonstrukcijas varianti skiču projekta stadijā un tehniskajam projektam izvēlēts pārtraukts trīs laidumu koka loku tilts ar kopējo garumu 135 m. Darba kopapjoms ir 261 lpp., tajā ietverti 38 attēli, 8 tabulas un 10 pielikumi. Izmantots 31 literatūras avots.
Keywords Tilts, optimizācija, daudzkritēriju optimizācija, optimizācijas metodes tiltu projektēšanā
Keywords in English Bridge, optimization, multi-criteria optimization, methods of optimization in bridge designing
Language lv
Year 2013
Date and time of uploading 22.05.2013 15:44:16