Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Master
Title of the study programm Entrepreneurship and Management
Title in original language "Gaļas pārstrādes uzņēmumu problēmas un to risinājumi "
Title in English "Problems of Meat Processing Enterprises and their Solutions"
Department Institute of Business Engineering and Management
Scientific advisor Dr.oec.,prof. J.Ķipsna
Reviewer
Abstract Maģistra darba autors: Aiga Apine-Miklava Maģistra darba zinātniskais vadītājs: Jānis Ķipsna, RTU profesors, Dr.oec. Maģistra darba temats: Gaļas pārstrādes uzņēmumu problēmas un to risinājumi Maģistra darba apjoms: darbs sastāv no ievada, trīs daļām, secinājumiem un priekšlikumiem. Darba apjoms ir 90 lpp., tajā iekļauti 14 att., 37 tab. Maģistra darbā izmantotie materiāli: Maģistra darba bibliogrāfiskais saraksts ietver 51 literatūras avotus. Darbā izmantotie materiāli: gada grāmata, informācija no interneta, pētāmā uzņēmuma nepublicētie dati. Maģistra darba galvenie rezultāti: Maģistra darbā tika atklātas trīs gaļas pārstrādes nozares uzņēmumu problēmas samazinās pārdošanas apjomi, varētu būt augstāka produktu kvalitāte, kā arī parādās nepieciešamība optimizēt ražošanas izmaksas. Tika izstrādāti trīs projekti šo problēmu risināšanā Eiropas Savienības (ES) fondu piesaistes projekts, produkcijas noieta paplašināšanas projekts un konkurētspējīgas produkcijas paplašināšanas projekts. Ar ES fonda līdzekļiem uzņēmums iegādājas jaunu ražošanas iekārtu, kā rezultātā tiek nodrošināta augstāka produkta kvalitāte, ir iespēja ražot jaunu produktu, kā arī tiek optimizētas ražošanas izmaksas. Maģistra darba bibliogrāfiskais apraksts: Apine-Miklava A. Gaļas pārstrādes uzņēmumu problēmas un to risinājumi: Maģistra darbsZinātn. vadītājs Ķipsna J. Datorsalikums. Rīga: RTU, 2010. - 90 lpp.
Keywords Gaļas pārstrādes uzņēmumu problēmas un to risinājumi
Keywords in English Problems of Meat Processing Companies and their Solutions
Language lv
Year 2010
Date and time of uploading 18.04.2011 14:11:03