Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Master
Title of the study programm Business Administration
Title in original language Korporatīvo klientu apkalpošanas nākotnes modelis SEB bankā
Title in English The Future Model of Corporate Client Service in SEB Bank
Department 01B00 Riga Business School
Scientific advisor A.Dzedons
Reviewer A.Koliškins
Abstract Darba nosaukums ir "Korporatīvo klientu apkalpošanas nākotnes modelis X bankā". Darbs ir uzrakstīts angļu valodā. Tiem, kas iepazīstas ar to saturu jāņem vērā, ka angļu valoda nav autora mates valoda. Darbā autors pēta X Bankas, tā produkta un tirgus attīstības stratēģiju izvēles iespējas, īpaši pievēršot uzmanību patērētāju apmierinātībai ar banku un kredīta produktu un pakalpojumu. Pētījuma procesā tika likts uzvars uz bankas kredīta produktu. Pētījuma procesā autors iepazīstas ar sekojošiem teorētiskajiem pamatiem: patērētāju izpētes metodēm; ārējās vides izpētes metodēm; stratēģiju noteikšanas metodēm. Tiek pētīta un analizētā makro vide, kā arī autors sniedz ieskatu pētāmās X Bankas darbībā. Darba ietvaros autors pēta X Banku ietekmējošo ārējo vidi. Veic aprēķinus un nosaka turpmāko bankas stratēģiju: Bankas darbībai tirgū; Bankas kredīta produktam; Bankas tirgus izaugsmes iespējai. Ārējās vides ietekmes pētījumā autors izvēlas tādas pētījuma metodes kā PEST un ārējās un iekšējās vides ietekmes pētījumā izvēlas SWOT modeli. Viena no galvenām uzmanībām darbā ir akcentēta uz Bankas patērētāju vēlmju izzināšanu, pielietojot vienu no patērētāju pētījuma metodēm - aptauju. Pamatojoties uz praktiskās daļas pētījuma rezultātiem, darba nobeigumā autors secina, ka piedāvātās stratēģiju opcijas iespējams realizēt kompleksi, jo viena otru neizslēdz. Attiecīgi ir jānodefinē laika posms, kurā katra attiecīgā stratēģija tiks ieviesta, tādējādi nodrošinot maksimāli ērtu un efektīvu korporatīvo klientu apkalpošanas modeli X bankā. Darbā ir 5 nodaļas. Teksta paskaidrošanai izmantotas tabulas, formulas un attēli.
Keywords stratēģijas, PEST un SWOT analīze, banku un nebanku finanšu tirgus
Keywords in English strategies, PEST and SWOT analysis, bank and non-bank financial market
Language eng
Year 2013
Date and time of uploading 07.05.2013 13:22:30