Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Human Resource Management
Title in original language "Starptautiska tūrisma uzņēmuma personāla piesaistes un atlases pilnveidošanas projekts"
Title in English “Project for enhancing staff recruitment and selection process in an international tourism enterprise"
Department Institute of Business Engineering and Management
Scientific advisor Mg.psih., lekt. S.Gailīte
Reviewer Mg.psih., lekt. S.Reinfelde
Abstract Diplomprojekta bibliogrāfiskais apraksts: Vanhanena I., Starptautiska tūrisma uzņēmuma personāla piesaistes un atlases pilnveidošanas projekts: Diplomprojekts/ Vadītājs: Gailīte S. Datorsalikums. Rīga: RTU, 2012. 82 lpp. Diplomprojekta apjoms: 82 lapas; darbā iekļautas 12 tabulas, 3 attēli; darbam pievienoti 13 pielikumi Diplomprojektā izmantotie materiāli: darba izstrādāšanas gaitā izmantoti 41 literatūras avoti, t.sk. LR normatīvie akti, interneta resursi, profesionālā literatūra personāla vadīšanā, piesaistē un atlasē, kā arī RTU un uzņēmuma nepublicētie materiāli. Diplomprojekta galvenie rezultāti: darba analītiskajā daļā veikta A/S Viesnīca Latvija personāla piesaistes un atlases procesu analīze un noteiktas problēmas, kas apgrūtina efektīvu personāla piesaisti un atlasi darbam starptautiskā tūrisma uzņēmumā. Teorētiskajā daļā analizēti personāla piesaistes un atlases teorētiskie aspekti un labas prakses piemēri personāla piesaistes un atlases jomā. Projekta aprēķinu daļā izstrādāti projekti uzņēmuma personāla piesaistes un atlases procesa pilnveidošanai: Viesu uzņemšanas nodaļas darbinieka amata prasību profils, kompetenču modelis, strukturētas atlases intervijas un kandidāta novērtējums.
Keywords Personāla piesaiste un atlase starptautiskā tūrisma uzņēmumā
Keywords in English Project for enhancing staff recruitment and selection process in a tourism company
Language lv
Year 2012
Date and time of uploading 20.12.2012 19:56:57