Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Technical Translation
Title in original language Ekonomikas nozares informatīvo tekstu tulkošanas metodes
Title in English Approaches to Translating Informative Texts in the Sphere of Economics
Department Institute of Applied Linguistics
Scientific advisor Dr.philol., doc. Irina Liokumoviča
Reviewer Mag.soc., lekt. Jūlija Kuzņecova
Abstract Bakalaura darba tēma ir "Ekonomikas nozares informatīvo tekstu tulkošanas metodes". Bakalaura darba autore apraksta galvēnas tulkošanas metodes, kuri ir sastopami tulkošanās teorijā un ir nepieciešami, lai veiksmīgi iztulkotu oriģinaltekstu no ekonomikas jomas no angļu valodas uz krievu valodu. Pēc veiktās lingvistiskās un stilistiskās analīzes tika izvēlētas tulkošanas metodes, ņemot vērā ekonomiskas terminoloģijas atšķirīgus pantus. Oriģinālteksta apjoms ir 59 lappuses. Tulkojuma apjoms ir 68 lappuses. Bakalaura darba apjoms ir 103 lappuses neieskaitot pielikumus. No strukturālā viedokļa, bakalaura darbs sāstav no anotācijas, ievada, teorētiskās daļas, praktiskās daļas, secinājumiem, bibliogrāfiska saraksta un pielikumiem, kas ietver terminu vārdnīcu, saīsinājumu vārdnīcu un oriģināltekstu. Angļu valodas oriģināltekstu How Harvard and Yale Beat the Market uzrakstīja Matthew Tuttle (2009) un tas ietver aktuālu informāciju par vispiemērotākajām mūsdienīgākajām vērtspapīru saraksta pārvaldes alternatīvam un akciju cenu noteikšanu, kā arī rekomendācijas attiecībā uz īpaši ienesīgam investīcijam, tāpat kā ekonomiskās situācijas īsu aprakstu pasaulē, konkrētāk būtiskās katastrofas un ekonomiskas augšupejas 20 gadsimtā laikā. Bibliogrāfiskais saraksts ietver 42 grāmatas, 13 vārdnīcas, 7 tiešsaistes vārdnīcas un 6 Interneta resursus.
Keywords commonly known approaches to translation of the texts in the field of economics
Keywords in English commonly known approaches to translation of the texts in the field of economics
Language eng
Year 2012
Date and time of uploading 15.06.2012 00:45:54