Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Bachelor
Title of the study programm Information Technology
Title in original language “Ruby on Rails” tīmekļa ietvara lietojums loģistikas informācijas sistēmās
Title in English Application of Ruby on Rails Web Framework in Logistics Information Systems
Department 12100 Institute of Information Technology
Scientific advisor Dr. sc. ing. Arnis Lektauers
Reviewer Dr. sc. ing. Jurijs Korņijenko
Abstract Bakalaura darba mērķis ir izstrādāt Ruby on Rails ietvara bāzētu loģistikas informācijas sistēmas prototipu uzņēmuma loģistikas procesu vadībai, balstoties uz aktuālo tīmekļa risinājumu izstrādes tehnoloģiju izpēti loģistikas informācijas sistēmu kontekstā. Darba mērķa sasniegšanai bija izvirzīti trīs uzdevumi: veikt pārskatu par loģistikas informācijas sistēmu attīstības tendencēm un tīmekļa risinājumu izstrādes tehnoloģijām loģistikas informācijas sistēmu kontekstā, veikt tīmekļa ietvaru salīdzinošo analīzi, analizēt uzņēmuma loģistikas vadības problēmas un izstrādāt tīmekļa bāzētas loģistikas informācijas sistēmas prototipu to risināšanai, izmantojot Ruby on Rails ietvaru. Darba izpildes gaitā tika apskatītas tīmekļa tehnoloģiju iespējas loģistikas informācijas sistēmās un faktori, kas ierobežo pilnvērtīgo loģistikas informācijas sistēmu ieviešanu mazo un vidējo uzņēmumu vidē. Veikts pārskats par bagātinātām interneta lietotņu tehnoloģijām un MVC tīmekļa ietvariem. Darba praktiskajā daļā tika izstrādāts prototips uzņēmuma loģistikas procesu vadībai, kura mitināšanai tika pielietota Heroku mākoņdatošanas platforma. Darba apjoms - 76 lpp., 9 tabulas, 32 attēli un 3 pielikumi.
Keywords situacionālie uzņēmuma servisi, loģistikas informācijas sistēmas, bagātinātas interneta lietotnes
Keywords in English ruby on rails, soa, situational enterprise services, ajax, mvc, ria, logistic information systems
Language lv
Year 2012
Date and time of uploading 11.06.2012 19:39:09