Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Entrepreneurship and Management
Title in original language Bankas nodaļas darba efektivitātes paaugstināšanas projekts
Title in English Operating efficiency improvement project for a bank branch
Department Institute of Business Engineering and Management
Scientific advisor Dr.oec.,prof.K.Didenko
Reviewer Dr.oec.,prof.V.Nešpors
Abstract Darba ietvaros ir veikta Nordea bankas Finland PLc Latvijas filiāles darbības analīze, tika analizēta bankas motivācijas un atalgojuma sistēma, veikts pētījums par algām Latvijā pēc CSB datiem, veikts darbinieku ESI pētījums. Uz kontu pakalpojumu un atbalsta nodaļas (KPAN) pamata tika izstrādāti priekšlikumi darbinieku darba efektivitātes paaugstināšanai: koeficientu atalgojuma sistēmas projekts, koeficientu prēmiju sistēmas projekts, darba normas pilnveidošanas projekts, printeru skaita optimizēšanas projekts un alternatīva datortīkla izmantošanas projekts, kā arī izstrādāts riska novērtējuma darba aizsardzības plāns 2012.gadam. Darbs sastāv no piecām daļām. Analītiskajā daļa ir sniegts bankas darbības un KPAN nodaļas motivācijas sistēmas analīze un atalgojuma sistēmas analīze, pamatojoties uz Centrālas statistikas biroja datiem (CSB). Projektu aprēķinu daļa ir izstrādāti priekšlikumi pēc pirmās daļas iegūtiem rezultātiem.Trešā tehnoloģiskajā daļā ir ieskats izmantoto programmu un tehnoloģiju darba laikā, kā arī ir izstrādāts darba datortīkla pilnveidošanas projekts. Ceturtajā daļā ir apskatīti ar darba aizsardzību saistītie bankas projekti un ir izstrādāts riska novērtējumu pasākumu plāns 2012.gadam. Piektajā grafiskajā daļā ir attēloti projektēšanas laikā iegūtie un izstrādāti rezultāti. Kopumā darba izstrādei izmantoti 22 literatūras avoti. Diplomdarba apjoms 81 lapaspuses. Darbā iekļautas 41 tabulas, 24 attēli un 2 formulas.
Keywords darba efektivitāte
Keywords in English work efficiency
Language lv
Year 2012
Date and time of uploading 31.05.2012 07:57:20