Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Human Resource Management
Title in original language „Personāla mainības samazināšanas projekts”
Title in English „Project for reducing personnel turnover”
Department Institute of Business Engineering and Management
Scientific advisor Mg.psih., lekt. S.Gailīte
Reviewer MBA, pr.doc. D.Aramina
Abstract ANOTĀCIJA Diplomprojekta autors: Zanda Čudare Diplomprojekta zinātniskais vadītājs: Mg. psih., lekt. Sarmīte Gailīte Diplomprojekta temats: Personāla mainības samazināšanas projekts Diplomprojekta apjoms: 75 lpp., 3 tab., 64 att. Diplomprojektā izmantotie materiāli: zinātniskā un praktiskā literatūra, likumdošanas un normatīvie akti, globālā līmeņa elektroniskie resursi un uzņēmuma nepublicētie materiāli. Diplomprojekta galvenie rezultāti: Diplomprojekts sastāv no 3 daļām, 12 nodaļām un 4 apakšnodaļām. Analītiskā daļa sastāv no lombardu nozares raksturojuma, uzņēmuma SIA Lombards vispārēja raksturojuma, tā konkurentu analīzes, personāla vadības politikas izpēti un personāla mainības analīzi pētāmajā laika posmā no 2009.gada oktobra līdz 2011.gada decembrim. Teorētiskajā daļā apkopotas personāla mainības, darbinieku apmierinātības ar darbu un nemonetārās atalgojuma sistēmas teorētiskās nostādnes dažādu autoru skatījumā. Projekta aprēķinu daļa sastāv no aprēķiniem par personāla kustību uzņēmumā SIA Lombards, no darbinieku aptaujas anketas un tās analīzes. Pamatojoties uz respondentu ieteikumiem autors izstrādāja uzņēmuma SIA Lombards personāla mainības samazināšanas projektu novērtētāja amatam. Diplomprojekta bibliogrāfiskais apraksts: Čudare Z. Personāla mainības samazināšanas projekts: Diplomprojekts/Zinātn. vadītāja Gailīte S. Datorsalikums. Rīga: RTU, 2012. 75 lpp.
Keywords Personāla mainības samazināšanas projekts
Keywords in English Project for reducing personnel turnover
Language lv
Year 2012
Date and time of uploading 15.05.2012 17:39:45