Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Total Quality Management
Title in original language "Risku novērtējums un pārvaldība būvniecības nozares sertificēšanas centrā"
Title in English "Risk assessment and management in the construction industry certification center"
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor Maija Kavosa
Reviewer Kristīne Bērziņa
Abstract Venčels A. (2023). Risku novērtējums un pārvaldība būvniecības nozares sertificēšanas centrā. Bakalaura darbs. Vadītāja Mg. oec. M. Kavosa. RTU IEVF RKI Kvalitātes tehnoloģiju katedra, bakalaura profesionālo studiju programma “Visaptveroša kvalitātes vadība”. Bakalaura darbs rakstīts latviešu valodā, to veido ievads, trīs daļas, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 69 lpp., tajā iekļauti 12 attēli, 12 tabulas. Bibliogrāfiskajā sarakstā ietverti 19 avoti latviešu, 23 avoti angļu, 1 avots krievu valodā. Darbam pievienoti 3 pielikumi. Darba mērķis ir veikt risku pārvaldības procesa analīzi būvspeciālistu sertificēšanas institūcijā, lai izstrādātu priekšlikumus tās risku pārvaldības procesa pilnveidei. Darba pirmajā daļā tika apzināta dažādos literatūras avotos esošā informācija par risku pārvaldības jēdzienu, ar to saistītie standarti. Tika apskatīti risku pārvaldības ieguvumi, ietekmes faktori un aprakstītas turpmāk darbā pielietotās metodes. Otrajā daļā vispārīgi tika raksturota institūcija, tās darbība, darbības sfēras. Tika veikts iekšējais audits pēc institūcijai saistošajiem normatīvajiem aktiem, ISO/IEC 17024:2013 standarta prasībām. Identificētās neatbilstības ir saistāmas ar institūcijas pamatdarbību, tādēļ tika pielietota FMEA metode pamatdarbības būtiskāko risku noteikšanai. Tāpat otrajā daļā tika noteiktas klientu (būvspeciālistu) galvenās vēlmes risku pārvaldības procesā, tika identificēti galvenie vēlmju raksturotāji, veikts risku inteliģences tests, lai noskaidrotu esošo institūcijas darbinieku risku izpratnes līmeni. Trešajā daļā izstrādāti priekšlikumi institūcijas risku pārvaldības procesa uzlabošanai. Aprēķinātas to izmaksas, potenciālie ieguvumi, katram priekšlikumam tiek piedāvātas vairākas alternatīvas. Nozīmīgākie secinājumi un priekšlikumi - institūcijai, lai veiktu risku procesa pilnveidi, ir nepieciešami cilvēkresursi, kas ir motivēti rast pārmaiņas, institūcijas esošo darbinieku vairākums pārmaiņu radīšanā nav ieinteresēti. Lai institūcijā rastos pārmaiņas, ir nepieciešami cilvēki, kas tās vēlēsies radīt, esošajam institūcijas kolektīvam ir nepieciešamas papildu darbības, lai tas sāktu aplūkot riskus nopietnāk.
Keywords risku vadība, sertificēšanas institūcija, riski
Keywords in English risk management, certification body, risks
Language lv
Year 2023
Date and time of uploading 23.05.2023 17:34:04