Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Master
Title of the study programm Architecture
Title in original language Vēsturisko koka dzīvojamo ēku revitalizācija kultūras tūrisma funkcijām. Koka ēku kompleksa revitalizācija Jūrmalā.
Title in English Revitalization of Historic Wooden Residential Buildings for Cultural Tourism. Revitalization of Wooden Building Complex in Jurmala, Latvia
Department Faculty of Architecture
Scientific advisor Guntis Grabovskis
Reviewer Aldis Lapiņš
Abstract Vēsturiskā koka arhitektūra tiek uzskatīta gan par Rīgas, gan Jūrmalas pilsētas atpazīstamības zīmi, diemžēl vēl joprojām lielākā daļa no šī arhitektūras mantojuma ir pamesta novārtā. Iemesli tam var būt dažādi, taču piemērota ēku lietošanas veida maiņa var kļūt revitalizācijas virzītājspēku. Baltijā visbiežāk sastopamā lietošanas veida maiņa vēsturiskajās koka dzīvojamajās ēkās, kas saistīta ar vēsturi un kultūru, ir ievērojamu personību memoriālo muzeju izveide. Maģistra darba “Vēsturisku koka dzīvojamo ēku revitalizācija kultūras tūrisma funkcijām. Koka ēku kompleksa revitalizācija Jūrmalā” autore ir Rīgas Tehniskās universitātes Arhitektūras fakultātes maģistrantūras studente Ingrīda Dreimane. Maģistra darba mērķis ir salīdzināt koka dzīvojamo ēku revitalizācijas iespējas piešķirot tām jaunus lietošanas veidus, kas šī darba ietvaros detalizētāk apskata kultūras tūrisma funkciju piešķiršanu, apkopojot līdzšinējo pieredzi. Izstrādātais darbs sastāv no divām daļām – 1. daļa: pētnieciskais darbs un 2. daļa – diplomprojekta skaidrojošais apraksts. Maģistra darba pētnieciskā daļa sastāv no 3 nodaļām. 1. Nodaļā pētītas vēsturiskās koka apbūves saglabāšanas un atjaunošanas iespējas atkarībā no kultūras pieminekļu statusa un ņemot vērā starptautiskos principus kultūras mantojuma saglabāšanā. Apkopoti ekspertu viedokļi par koka apbūves saglabāšanas un atjaunošanas iespējām atkarībā no ēku tehniskā stāvokļa. 2. Nodaļā apkopota un analizēta vispārējā informācija par kultūras tūrismu un tā mijiedarbību ar kultūras mantojumu ņemot vērā arī Baltijas jūras reģiona valstu pieredzi. 3. Nodaļā apkopotas normatīvās prasības, kuras nosaka tehniskos parametrus vēsturisku koka dzīvojamo ēku revitalizācijā, piemērojot tās kultūras tūrisma funkcijām. Apkopota, analizēta un salīdzināta informācija par astoņiem dabā apsekotām vēsturiskām koka dzīvojamām ēkām, kas pārveidotas par muzejiem. Maģistra darbā ir 173 lapaspuses, 121 attēls, 4 tabulas, 3 pielikumi un 66 izmantotie avoti.
Keywords revitalizācija, vēsturiskas koka ēkas, koka arhitektūra, kultūras tūrisms
Keywords in English adaptive re-use, historic wooden buildings, wooden arcjitecture, cultural tourism.
Language lv
Year 2023
Date and time of uploading 06.01.2023 17:49:14