Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Master
Title of the study programm Chemistry and Chemical Technology
Title in original language C6-Ķēdi saturošu un termināli funkcionalizētu propargilsilānu sintēze un to ciklizēšanas reakcijas ar sililgupas 1,2-nobīdi
Title in English Synthesis of terminally functionalized propargylsilanes with C6-chain and their cyclization reactions via 1,2-silyl shift
Department 14000 Faculty of Material Science and Applied Chemistry
Scientific advisor Māris Turks
Reviewer Māra Plotniece
Abstract Maģistra darbā ir aprakstīta C6-ķēdi saturošu propargilsilānu termināla funkcionalizēšana par N-, S- un O-nukleofīlus saturošiem acikliskiem savienojumiem, kurus iekšmolekulāri ciklizējot iegūst pirolidīna, tiolāna un tetrahidrofurāna atvasinājumus. Ciklizācijas pamatā ir elektrofīlu ierosināta sililgrupas 1,2-migrācija propargilsilānos un sekojoša iekšmolekulāra nukleofīla pievienošanās ģenerētajam alilkatjonam. Literatūras apskatā apkopotas metodes pirolidīnu un tiolānu sintēzei, kas balstītas uz iekšmolekulāru C-N vai C-S saites veidošanu nukleofīlam uzbrūkot elektrofīlajam centram. Darbā tika iegūti un raksturoti 17 jauni savienojumi, starp kuriem ir 4 pirolidīna atvasinājumi, 1 tiolāna atvasinājums, 1 tetrahidrofurāna atvasinājums, 10 iekšmolekulāru nukleofīlu saturoši propargilsilāni un 1 terminālo halogēnu saturošs propargilsilānu atvasinājums. Maģistra darba apjoms ir 119 lpp. Darbs satur 71 shēmu, 20 tabulas un tajā izmantoti 69 literatūras avoti.
Keywords PROPARGILSILĀNU FUNKCIONALIZĒŠANA, SILILGRUPAS 1,2- NOBĪDE, NUKLEOFĪLU IEKŠMOLEKULĀRA PIEVIENOŠANA ELEKTROFĪLIEM, IEKŠMOLEKULĀRA CIKLIZĀCIJA, PIROLIDĪNI, TIOLĀNI.
Keywords in English FUNCTIONALIZATION OF PROPARGYL SILANES, 1,2-SILYL SHIFT, INTRAMOLECULAR NUCLEOPHILE ATTACK ON ELECTROPHILIC CENTER, INTRAMOLECULAR CYCLIZATION, PYRROLIDINES, THIOLANES.
Language lv
Year 2022
Date and time of uploading 08.06.2022 15:37:42