Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Bachelor
Title of the study programm Computer Systems
Title in original language Rīku analīze interaktīvu lekciju nodrošināšanai
Title in English Analysis of the Tools for Interactive Lectures
Department 12300 Institute of Applied Computer Systems
Scientific advisor Ilze Birzniece
Reviewer Natālija Prokofjeva
Abstract INTERAKTĪVA LEKCIJA, INTERAKTĪVI RĪKI, MOODLE MĀCĪBU PARVALDĪBAS SISTĒMA Bakalaura darba tips: 1. tips: Moderno risinājumu izpēte. Interaktīvu lekciju nodrošināšanai izmanto rīkus, ko darbā autore izvērtē pēc viņas izstrādātas vienota kritēriju ietvara. Šīs vadlīnijas potenciāli varētu izmantot Rīgas Tehniskās universitātes pasniedzēji, jo tiek vērtēta arī rīku sadarbspēja ar mācību pārvadldības sistēmu ”Moodle” uz ko balstās RTU e-studijas. Bakalaura darba mērķis ir izstrādāt novērtēšanas ietvaru pieejamo rīku salīdzināšanai, kas ļauj dažādot lekciju norisi un padarīt studiju satura apguvi interaktīvu. Lai sasniegtu mērķi, darbā izanalizēts un aprakstīts interaktivitātes jēdziens studiju procesā, atlasīti iespējamie rīki, kas atbalsta šādu mācību procesu un to mērķus. Apkopojot un kategorizējot bezmaksas interaktīvos rīkus dažādām mācīšanas un mācīšanās vajadzībām, radās vajadzība pēc vienota standarta, kā dažādos rīkus apkopot un objektīvi salīdzināt savā starpā, lai apskatītu svarīgākos aspektus: pasniedzēja vajadzības un izstrādātas programmatūras tehniskos kritērijus. Autore darbā izpēta 6 novērtējuma veidus interaktīvu rīku, kursu un to saistītu jēdzienu pētījumos, definē savus novērtēšanas ietvara kritērijus un sastāda atbilstošu skalu, veidojot rīku izvērtēšanas vadlīnijas. Pēc definētā vērtēšanas kritēriju ietvara autore veica 17 interaktīvu rīku novērtēšanu no iepriekš apkopotajiem rīkiem, kas atbalsta 4 pasniedzēju mērķus, kādus vēlas sasniegt interaktīvās lekcijas laikā. Teorētiskajā analīzē, izpētot un novērtējot 20 noteiktos kritērijus skalā no 1 līdz 3, no rīku oficiālajām mājaslapām un cilvēku pētījumu forumiem tika iegūts rīku vērtējums. Lai pārbaudītu izstrādāto vadlīniju efektivitāti un teorētiski novērtēto rīku vērtējumu atbilstību lietotāja pieredzei, darbā veikta praktiska rīku darbības pārbaude 4 labākajiem rīkiem katra mērķa sasniegšanas kategorijā, inscenējot kā pasniedzējs sagatavojas un vada interaktīvu mācību lekciju. Pēc rezultātu iegūšanas un secinājumiem, sniegtas rekomendācijas interaktīvu rīku izvēlei ar rīku novērtēšanas ietvaru. Darbs satur “64” lapaspuses, “6” attēlus un “5” tabulas, “53” informācijas avotus, nav pielikumu.
Keywords INTERAKTĪVA LEKCIJA, INTERAKTĪVI RĪKI, MOODLE MĀCĪBU PARVALDĪBAS SISTĒMA
Keywords in English INTERACTIVE LECTURE, INTERACTIVE TOOLS, MOODLE LEARNING MANAGEMENT SYSTEM
Language lv
Year 2022
Date and time of uploading 30.05.2022 23:07:01