Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Master
Title of the study programm Environment Engineering
Title in original language Ilgtspējīga patēriņa un tekstila atkritumu apsaimniekošanas principu īstenošana aprites ekonomikas kontekstā.
Title in English Implementing the principles of sustainable consumption and textile waste management in the context of the circular economy.
Department Institute of Environment and Energy Systems
Scientific advisor Jeļena Pubule
Reviewer Anna Kubule
Abstract Maģistra darbs ir par ātrās modes ietekmi uz vidi, ilgtspējīgu patēriņu un tekstila atkritumu apsaimniekošanu. īstenojot atbilstoši aprites ekonomikai. Apraksts par masu tirgus lomu mūsu dzīvē. Mūsdienās modes industrija ir reaģēja uz nepieciešamību pēc ilgtspējīgas un ētiski atbildīgas ražošanas. Šis pētījums pēta ātrās modes uzskatus, ilgtspējīga patēriņa, atbildīga materiālu izmantošana un tekstila atkritumu apsaimniekošana saskaņā ar aprites ekonomiku. Vairāki kritēriji tika veikta arī analīze, lai novērtētu labāko atkritumu apsaimniekošanas sistēmu, tika veikta kvantitatīvā metode, lai redzētu, cik ātri mode ietekmēt sabiedrību. LCA kalkulators tika izgudrots emisiju aprēķiniem atbilstoši dzīves cikla novērtējumam. Secinājumi un rekomendācijas ir sniegtas noslēguma darba beigās.
Keywords Dzīves cikla novērtējums, ilgtspējīgs patēriņš, tekstila atkritumu apsaimniekošana, daudzkritēriju analīze, LCA kalkulators, kvantitīvā analīze, aprites ekonomika
Keywords in English Fast fashion, life cycle assessment, sustainable consumption, textile waste management, multi-criteria analysis, LCA calculator, quantitive analysis, circular economy.
Language eng
Year 2022
Date and time of uploading 30.05.2022 16:34:20