Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Bachelor
Title of the study programm Information Technology
Title in original language Tīmeklī bāzēta produktu rekomendācijas sistēmas implementācija
Title in English Implementation of a Web-based Product Recommendation System
Department 12100 Institute of Information Technology
Scientific advisor Henrihs Gorskis
Reviewer Pēteris Grabusts
Abstract Pastāv liels daudzums eksistējošu e-komercijas risinājumu, kur katrā risinājumā pircējiem ir pieejams liels klāsts ar produktu kategorijām, kur katrā kategorijā var būt liels daudzums produktu. Lielais produktu klāsts padara pircējam piemērotākā produkta atlasi laikietilpīgu. Šī pētījuma mērķis ir implementēt rekomendācijas sistēmu, kura atvieglo piemērotākā produkta atlasi un ir integrējama eksistējošos e-komercijas risinājumos. Personalizētas rekomendācijas iegūšana balstās uz AHP-TOPSIS daudzkritēriju lēmuma pieņemšanas metodi. Pircēju vēlmju noteikšanai iekš rekomendācijas sistēmas tiek implementētas subjektīvo mērījumu metožu anketas, kuras balstās uz trīs subjektīvo mērījumu metodēm: ranžēšanas metode, tiešā novērtēšanas metode, pāru salīdzināšana. Dotās anketas tiek pasniegtas e-komercijas risinājumiem, izmantojot lietojumprogrammas saskarni, lai pircēji spētu vēlmju noteikšanai nepieciešamās anketas aizpildīt jau eksistējošos e-komercijas risinājumos. Doto anketu aizpildes atvieglošanai pētījums piedāvā veidu, kā samazināt anketās aizpildāmo lauku daudzumu, balstoties uz anketu atbilžu vēsturiskajiem datiem. Pēc anketu aizpildes rekomendācijas sistēmā notiek produktu parametru jeb kritēriju svaru aprēķins, ar kuriem, izmantojot TOPSIS metodi, tiek aprēķināti un atgriezti ekomercijas risinājumam produktu lietderības novērtējumi konkrētajam pircējam. Darba apjoms - 66. lpp., 15 tabulas, 25 attēli un 5 pielikumi.
Keywords AHP TOPSIS Rekomendācijas sistēma Pāru salīdzināšana SBS
Keywords in English AHP TOPSIS Recommender system Pairwise comparison SBS
Language lv
Year 2022
Date and time of uploading 29.05.2022 22:26:08