Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Entrepreneurship and Management
Title in original language Klientu komunikācijas efektivitātes paaugstināšanas projekts uzņēmumā
Title in English Project for Increasing of Customer Communication Efficiency in a Company
Department Institute of Business Engineering and Management
Scientific advisor Kristīne Zēriete
Reviewer Guna Januševska
Abstract AS MADARA Cosmetics ir viens no vadošākajiem organiskās kosmētikas ražotājiem Ziemeļeiropas reģionā un kosmētikas ražošanas tirgus līderis Latvijā. Tā zīmola MADARA Cosmetics kosmētikas sortimentu veido vairāk nekā 15 produktu līnijas. Komunicējot par saviem produktiem un to īpašībām, zīmols izmanto galvenokārt digitālās komunikācijas kanālus. Bakalaura darba autore veica zīmola MADARA Cosmetics integrētā mārketinga komunikāciju analīzi un izvirzīja priekšlikumus klientu komunikāciju efektivitātes paaugstināšanai elektroniskajā vidē, kuru ieviešana ļaus zīmolam veicināt esošo klientu lojalitāti un jauno klientu piesaisti, kā arī popularizēt zīmola jaunāko produkciju. Noslēguma darbs uzrakstīts latviešu valodā, to veido ievads, 3 daļas, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 100 lpp., tajā iekļauti 30 attēli, 22 tabulas, 1 formula. Izmantotās literatūras un avotu sarakstā ietverti: 31 avoti latviešu, 39 angļu un 13 krievu valodā. Darbam pievienoti 6 pielikumi. Noslēguma darba bibliogrāfiskais apraksts: Ņičipurova, L., Zēriete, K. (2022). Klientu komunikācijas efektivitātes paaugstināšanas projekts uzņēmumā. Bakalaura darbs. Rīga: RTU, UIVI, profesionālā bakalaura studiju programma “Uzņēmējdarbība un vadīšana”. 100 lpp.
Keywords klientu komunikācijas, integrētās mārketinga komunikācijas, patērētāju lojalitātes programma, digitālā komunikācija, digitālais mārketings
Keywords in English customer communications, integrated marketing communications, customer loyalty program, digital communication, digital marketing
Language lv
Year 2022
Date and time of uploading 25.05.2022 12:45:07