Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Bachelor
Title of the study programm Environmental Science
Title in original language "Biomasas gazifikācija. Produkti ar augstu pievienoto vērtību"
Title in English "Biomass gasification. High value added products"
Department Institute of Environment and Energy Systems
Scientific advisor Vladimirs Kirsanovs
Reviewer Vivita Priedniece
Abstract Bakalaura darbu “Biomasas gazifikācija. Produkti ar pievienoto vērtību” ir izstrādājusi Rīgas Tehniskās universitātes Elektrotehnikas un vides inženierzinātņu fakultātes Vides zinātnes studente Liāna Belova. Bakalaura darba mērķis ir veikt biomasas gazifikacijas blakusproduktu izvērtējumu un analīzi, ietverot daudzkritēriju analīzi, lai izpētītu to izmantošanas iespējas. Bakalaura darbs ietver literatūras avotu analīzi un praktisko daļu. Literatūras analīzē ir apskatīts biomasas gazifikacijas process. Papildus ir veikts apraksts par katra blakusprodukta izmantosanas iespejam. Praktiskajā daļā ir veikta daudzkritēriju analīze izmantojot TOPSIS multikritēriju metodi. Analīzes veikšanai tika savāktas ekspertu atzīmes par katru alternatīvu pret kritēriju un kritēriju svari, pēc kuriem tika aprēķināts relatīvais tuvums ideālam variantam un veikta jutīguma analīze. Darba nobeigumā ir veikti secinājumi par biomasas gazifikacijas produktu izmantošanas iespējām, iegutiem vertejumiem un raksturojošajiem parametriem. Priekšlikumi ir izstrādāti, lai norādītu, kādi ir iespējamie tālākie pētījuma attīstības virzieni. Darbs ir izstrādāts latviešu valodā. Bakalaura darba apjoms ir 53 lapaspuses, tas sastāv no 3 nodaļām un 35 apakšnodaļām, rekomendācijām un secinājumiem. Darbā tika izmantotas 2 tabulas, 17 attēli. Bakalaura darba izstrādāšanai tika izmantoti 39 literatūras un informācijas avoti.
Keywords Gazifikācija, produkti ar augstu pievienoto vērtību, biomasa
Keywords in English Gasification, high value-added products, biomass
Language lv
Year 2022
Date and time of uploading 25.05.2022 11:26:09