Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Master
Title of the study programm Digital Humanities
Title in original language Mašīnmācīšanās metodes attēlu klasifikācijai Latvijas Nacionālās bibliotēkas krājumā Zudusī Latvija
Title in English Machine Learning Methods for Image Classification in National Library of Latvia Collection Zudusī Latvija
Department
Scientific advisor Agris Ņikitenko
Reviewer Katrina Boločko
Abstract Kultūras mantojuma iestādes, pielāgojoties nepieciešamībai pēc digitāli pieejamas informācijas, digitizē tām pieejamos krājumus, kā rezultātā ir palielinājusies nepieciešamība pēc liela apjoma krājumu pārvaldības rīkiem. Objektu metadati nodrošina digitālo objektu pieejamību, tāpēc ieņem būtisku lomu kolekciju pieejamībā un izpētē. Attēlu klasifikācija, izmantojot mašīnmācīšanos, nodrošina automatizētu pieeju metadatu ģenerēšanai. Šādu metožu integrācija kultūras mantojuma institūcijās paver jaunas iespējas digitālo krātuvju pārlūkošanai un pētījumu veikšanai, tāpēc ir aktuāla tēma digitālo humanitāro zinātņu jomā. Latvijas Nacionālās bibliotēkas digitālo fotogrāfiju kolekcija Zudusī Latvija ir nozīmīgs resurss Latvijas kultūrvēstures izpētē, kura digitālo objektu skaits turpina pieaugt, iesaistoties gan atmiņu institūcijām, gan privātpersonām. Pētījuma mērķis ir izvērtēt iepriekš apmācītu neironu tīklu precizitāti kolekcijas Zudusī Latvija arhīva fotogrāfiju klasifikācijai. Tā sasniegšanai piedāvāta metode, kas izmantojot ImageNet datubāzes objektu kategorijas, kolekcijas Zudusī Latvija fotogrāfijas klasificē piecās pamatgrupās. Pētījuma analītiskajā daļā salīdzināta manuālā un automatizētā metadatu ģenerēšanas metode, kā arī analizēta iepriekš apmācīto neironu tīklu metodes atbilstība arhīva fotoattēlu klasifikācijai. Praktiskajā daļā aprakstīti novērojumi un limitācijas izvēlētajai metodei. Maģistra darbs ietver 66 lapas, 3 nodaļas, 73 informācijas avotus un 3 pielikumus.
Keywords kultūras mantojums, arhīva fotogrāfijas, attēlu klasifikācija, iepriekš apmācīti neironu tīkli, mašīnmācīšanās
Keywords in English cultural heritage, archive photographs, image classification, pre-trained neural networks, machine learning
Language eng
Year 2022
Date and time of uploading 24.05.2022 19:30:39