Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Master
Title of the study programm Environment Engineering
Title in original language Fitoremediācijas pielietošana augsnes piesārņojuma samazināšanai.
Title in English Application of phytoremediation to reduce soil pollution.
Department Institute of Environment and Energy Systems
Scientific advisor Ieva Pakere
Reviewer Krišs Spalviņš
Abstract Maģistra darbā aplūkota fitoremediācija, tās veidi, kādi faktori var ietekmēt tās efektivitāti. Kā arī, kuri augi piemērotāki augsnes tīrīšanai. Sniegts apraksts par smagajiem metāliem, no kuriem tie rodas vidē, un to ietekmi uz dzīviem organismiem. Citas augsnes sanācijas metodes ir īsi aprakstītas. Pētījumā tika analizēts, kā hlorofīts viens pats un ar piedevu (bioogles, rauga un nanodaļiņu) palīdzību noņems svina koncentrāciju augsnē. Eksperimentā tika konstatēts, ka biooglēm bija vislielākā ietekme uz fitoremediācijas efektivitātes paaugstināšanu. Tika veikta arī daudzkritēriju analīze, lai novērtētu dažādas augsnes sanācijas metodes, un simulācijas tika veiktas ar programmu VS2DTi, lai redzētu smago metālu iekļūšanu dziļākos augsnes slāņos. Secinājumi un ieteikumi ir sniegti noslēguma darba beigās.
Keywords Fitoremediācija, hlorofīti, augi, augsne, smagie metāli, piesārņojums, ogleklis, raugs, nanodaļiņas, efektivitāte, augsnes sanācijas tehnoloģijas, VS2DTi programma, daudzkritēriju analīze
Keywords in English Phytoremediation, chlorophyte, plants, soil, heavy metals, pollution, carbon, yeast, nanoparticles, efficiency, soil remediation technologies, VS2DTi program, multi-criteria analysis.
Language eng
Year 2022
Date and time of uploading 24.05.2022 16:59:24