Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Technical Translation
Title in original language Terminoloģijas darināšana būvniecības nozarē
Title in English Term Formation in the Field of Civil Engineering
Department Institute of Applied Linguistics
Scientific advisor Diāna Rūpniece
Reviewer Tatjana Smirnova
Abstract Bakalaura darba "Terminu darināšana būvniecības jomā" autore ir Rīgas Tehniskās universitātes Lietišķās valodniecības institūta profesionālā bakalaura studiju programmas "Tehniskā tulkošana" 4. kursa 1. grupas studente Kristiāna Ramiņa. Šajā darbā tiek pētīta terminu darināšana inženierbūvniecības jomā galvenokārt koncentrējoties uz tehniskajiem terminiem angļu un latviešu valodā. Aizvien pieaugošā nepieciešamība pēc jauniem terminiem ietekmē jau esošās terminu veidošanas metodes, kā arī ievieš jaunas tendences terminu veidošanā, tādējādi ietekmējot arī tulkošanas procesu. Darba izstrādes ietvaros secināts, ka visbiežāk lietotās terminu darināšanas stratēģijas būvniecības nozarē izmantoto terminu veidošanai ietver salikteņu izveidi, afiksāciju un aizguvumus no citām valodām. Attiecībā uz tulkošanas procesu secināts, ka visbiežāk tiek izmantotas tādas tulkošanas stratēģijas kā kalks, leksiskais papildinājums un aprakstošs tulkojums. Darbu veido anotācija, ievads, teorētiskā daļa, analītiskā daļa, praktiskā daļa, secinājumi, bibliogrāfija un pielikumi. Teorētiskā daļa sastāv no vienas nodaļas ar četrām apakšnodaļām, kurās tiek apspriesti tādi jēdzieni kā termins, terminu darināšanās modeļi, terminu klasifikācija, kā arī mūsdienu tendences terminu veidošanā. Analītiskā daļa sastāv no vienas nodaļas un trim apakšnodaļām (2.1., 2.2 un 2.3). Praktisko daļu veido viena nodaļa, kas ietver avotteksta tulkojumu no angļu valodas latviešu valodā. Avotteksts ir Žermēnas R. Heileguas (Germaine R. Halegoua) 2020. gadā izdotā grāmata "Smart Cities". Darba pielikumi ietver terminu vārdnīcu un avottekstu. Bibliogrāfijā ietverti 16 drukātie avoti, 13 vārdnīcas un interneta avoti.
Keywords termins, tehniskie termini, terminu veidošanas modeļi, tulkošanas stratēģijas
Keywords in English term, technical terms, term formation patterns, term formation, translation strategies
Language eng
Year 2022
Date and time of uploading 22.05.2022 00:24:08