Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Technical Translation
Title in original language Tehnisko tekstu tulkošanas stratēģija
Title in English Strategies of Technical Text Translation
Department Institute of Applied Linguistics
Scientific advisor Diāna Rūpniece
Reviewer Zane Seņko
Abstract Tulkošanas joma mūsdienās ir aktuālāka nekā jebkad globalizācijas laikmetā pieaugošā tulkošanas pakalpojumu pieprasījuma dēļ. Pieprasījumam augot, ir svarīgi uzlabot tulkošanas procesa produktivitāti, tāpēc tulkotājiem jāzina par dažādajām tulkošanas stratēģijām, metodēm un tehniskajiem risinājumiem, kas palīdz tulkošanas procesā. Darba teorētiskajā nodaļā tiek izzinātas dažādas tulkošanas stratēģijas un pieejas, kā arī tehniskie risinājumi. Tiek aprakstīta tehniskās tulkošanas nozīme un pieprasījums pēc tās, kas ir cieši saistīts ar globalizāciju un likumdošanu. Teorētiskajā daļā tiek apspriests arī tas, kā tekstapstrādes procesori, CAT rīki un mašīntulkošana palielina tulkotāju produktivitāti un cik svarīgi ir izvēlēties pareizo “tehnisko stratēģiju” tulkošanai. Visbeidzot teorētiskā daļa ietver ievērojamu autoru minētās tulkošanas pieejas, metodes un stratēģijas. Praktiskās daļas ietvaros tika veikts grāmatas “Drones: The Brilliant, the Bad and the Beautiful” 1., 2,. 3., nodaļas tulkojums latviešu valodā. Tulkojuma radīšanas laikā gūtie piemēri tika izmantoti analītiskajā daļā, kurā tika izmantoti paralēlie teksti (avotteksts un mērķteksts), lai demonstrētu teorētiskajā daļā minētās Čestermana (1997) tulkošanas stratēģijas. Bakalaura darba hipotēze ir “Tulkotājs izmanto semantiskās, sintaktiskās un pragmatiskās tulkošanas stratēģijas kā arī arī modernos tehniskās tulkošanas rīkus, lai sniegtu adekvātas kvalitātes tulkojumu un nodrošinātu efektīvāku tulkošanas procesu” tika pierādīta ar piemēriem no teorētiskās daļas, kā arī piemēriem no paralēlo tekstu analīzes analītiskajā daļā.
Keywords tehniskā tulkošana, tulkošanas stratēģijas, mašīntulkošana, CAT rīki
Keywords in English technical translation, translation strategies, machine translation, CAT tools
Language eng
Year 2022
Date and time of uploading 21.05.2022 20:24:21