Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Technical Translation
Title in original language Leksiskā nozīme: konotācija un denotācija
Title in English Lexical Meaning: Connotation and Denotation
Department Institute of Applied Linguistics
Scientific advisor Tatjana Hramova
Reviewer Marina Platonova
Abstract Bakalaura darbu “Leksiskā nozīme: konotācija un denotācija” izstrādājusi Arta Bārda, Profesionālā bakalaura studiju programmas “Tehniskā tulkošana” 4. kursa studente. Ņemot vērā, ka mūsdienās tehniskie teksti kļūst arvien brīvāki un formalitātes pakāpe samazinās, tekstos novērojamas ne tikai vārdu denotatīvās, bet arī konotatīvās nozīmes. Bakalaura darbā konotāciju un denotāciju temats aplūkots kā ļoti svarīga daļa no leksiskās nozīmes gan no leksiskās semantikas, gan tulkošanas perspektīvām. Darba teorētiskajā daļā tiek aplūkoti un salīdzināti konotācijas un denotācijas jēdzieni, pievēršot padziļinātu uzmanību to klasifikācijai, kultūras un tulkošanas niansēm. Analītiskajā daļā veikta denotāciju un konotāciju salīdzinošā analīze latviešu un angļu valodās, kā arī apzinātas iespējamās tulkošanas stratēģijas. Praktiskajā daļā ietverts grāmatas Architecture. From Prehistory to Climate Emergency, kuras autors ir Barnaba Kolders (Barnabas Calder) tulkojums no angļu valodas uz latviešu valodu. Bakalaura darbā secināts, ka mūsdienu tehniskajos tekstos atrodamas leksiskās vienības ar vārdiem, kas nav konotatīvi neitrāli, un, lai arī dažreiz konotācijas tulkošanas procesā tiek zaudētas, tās bieži vien tiek aizvietotas ar konotatīvi neitrālāku vārdu vai denotatīvi līdzīgu vārdu un īpašības vārdu, kas ietver līdzīgu konotatīvo nozīmi. Bakalaura darbā izmantotas 28 grāmatas un zinātniskie raksti, 11 interneta avoti un 13 vārdnīcas un elektroniskās vārdnīcas. Bakalaura kopējais lappušu skaits ir 113, neieskaitot 2 pielikumus.
Keywords Leksiskā nozīme, konotācija, denotācija
Keywords in English Lexical meaning, connotation, denotation
Language eng
Year 2022
Date and time of uploading 21.05.2022 20:23:17