Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Bachelor
Title of the study programm Entrepreneurship and Management
Title in original language Tiešsaistes iepirkšanās sociālo mediju mārketinga vadība Azerbaidžānā krīzes laikā
Title in English Management of online shopping social media marketing during the crisis in Azerbaijan
Department Institute of Business Engineering and Management
Scientific advisor Vladimirs Šatrevičs
Reviewer M. Pētersone
Abstract Diplomdarbs ir uzrakstīts angļu valodā, tas sastāv no ievada, 2 daļām, secinājumiem, literatūras saraksta un pielikumiem. Darba apjoms ir 56 lpp., tajā ir 14 attēli, 4 tabulas, bibliogrāfija un avotu saraksts satur 43 avotus un atsauces Šī darba mērķis ir atbildēt uz ievadā minētajiem jautājumiem, izmantojot teorētiskās un praktiskās metodes, kas pieejamas rakstīšanas laikā, savukārt darba mērķis ir ētiski sekot līdzi visiem posmiem un atklāt rezultātus tā, lai izvirzītie jautājumi tiktu risināti. Teorētiskajā daļā tiks apskatīta iepriekšējos darbos pielietoto sociālo mediju mārketinga pieeju un to ietekmes specifika. Šajā darbā galvenā uzmanība tiks pievērsta Azerbaidžānas piemēriem. Pētījuma metodoloģijas sastāvdaļa būs praktiskā daļa, kas ietvers pētījumu analīzi, metodoloģijas, datu vākšanu un metodoloģijas pielietošanu datiem, lai iegūtu atbilstošus rezultātus un cilvēku perspektīvas. Šajā sadaļā mēs runāsim arī par ētikas jautājumiem. Šajā sadaļā tiks iekļauti arī visi rezultāti, kā arī diskusija par konstatējumiem, pamatojoties uz sniegto tehniku.
Keywords E-commerce, business, social media marketing, online shopping
Keywords in English E-commerce, business, social media marketing, online shopping
Language eng
Year 2022
Date and time of uploading 08.05.2022 21:46:32