Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Master
Title of the study programm Business Finance
Title in original language Pagaidu attiecības starp akciju atvasināto instrumentu tirdzniecību un akciju tirgus funkcionalitāti: Pierādījumi no Āzijas jaunattīstības tirgiem.
Title in English The Temporal Relationship between Equity Derivatives Trading and Stock Market Functionality: Evidence from Asian Emerging Markets.
Department Institute of Business Engineering and Management
Scientific advisor Konstantins Kozlovskis
Reviewer Dr. oec. N. Lāce
Abstract Šis pētījums ietver visaptverošu analīzi par kapitāla vērtspapīru atvasināto instrumentu tirdzniecības ietekmi uz akciju tirgus funkcionalitāti saistībā ar nepastāvības un likviditātes (efektivitātes) aspektiem Āzijas jaunattīstības tirgos. Atvasināto instrumentu pirms un pēc kapitāla vērtspapīru tirdzniecības paraugs piecos atlasītajos tirgos tika analizēts, izmantojot dažādas metodoloģijas, lai noteiktu stabilu saistību starp kapitāla vērtspapīru atvasinātajiem instrumentiem un akciju tirgu. Turklāt šajā pētījumā ir apskatīta nepieciešamība pēc spēcīgas metodoloģijas, lai novērtētu kapitāla vērtspapīru atvasināto instrumentu tirdzniecības ietekmi uz pamatā esošo tirgus likviditāti, jo ar hipotēžu pārbaudi kā metodiku nepietiek. Pētījumā konstatēts, ka akciju atvasināto instrumentu tirdzniecība gan negatīvi, gan pozitīvi ietekmē pamatā esošo akciju tirgus likviditāti (efektivitāti), savukārt ir sagaidāms, ka bāzes akciju tirgus svārstīgums palielināsies, ja jaunattīstības valstīs tiek tirgoti akciju atvasinātie instrumenti.
Keywords Equity Derivatives, Stock Market, Volatility, Liquidity, GARCH, ARDL Cointegration, Causality, Asian Emerging Markets
Keywords in English Equity Derivatives, Stock Market, Volatility, Liquidity, GARCH, ARDL Cointegration, Causality, Asian Emerging Markets
Language eng
Year 2022
Date and time of uploading 23.01.2022 21:20:50