Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Bachelor
Title of the study programm Entrepreneurship and Management
Title in original language Klientu attiecību vadība pārdošanā
Title in English Customer relationship management in sales
Department Institute of Business Engineering and Management
Scientific advisor Vladimirs Šatrevičs
Reviewer N.Balabka
Abstract Bakalaura darba autors: Izzatbeks Jokubovs Bakalaura darbs Zinātniskais vadītājs: Vladimirs Satrevics Bakalaura darba nosaukums: "Klientu attiecību vadība pārdošanā" Bakalaura darbs ir uzrakstīts angļu valodā, tas sastāv no ievada, teorētiskās un pētnieciskās daļas, secinājumiem un ieteikumiem. Darba apjoms ir 61 lpp. Izmantotās literatūras un avotu sarakstā ir: septiņdesmit četri angļu valodā. Šis pētnieciskais darbs specializējās, lai izpētītu klientu apmierinātību klientu attiecību aspektā pakalpojumu sfēras uzņēmumos un atbilstoši rezultātiem formulētu ieteikumus. Uzbekistānas pakalpojumu sektora piemērs ir 3 restorāni galvaspilsētā Taškentā. Bakalaura darba galvenie rezultāti: Teorētiskā daļa ir veltīta galveno teorētisko ietvaru, kas saistīti ar klientu jēdzienu un klientu attiecību vadību, analīzei. Vispirms tiek dota klienta definīcija, lai labāk saprastu, ar ko mums ir darīšana, runājot par klientu attiecību vadību. Tālāk tiek apspriesta klientu attiecību pārvaldības vēsture un nozīme, kā arī tās mērķi un komponenti. Darba pēdējās rindkopās ir apskatītas klientu attiecību pārvaldības stratēģijas un to, kā saglabāt klientu apmierinātību pēc pārdošanas procesa. Otrā empīriskā nodaļa ir kvalitatīva analīze, izmantojot interviju. Galvenais mērķis šeit ir noskaidrot, kā Uzbekistānas pakalpojumu sektors pieiet klientu attiecību pārvaldībai. Tika veiktas intervijas ar 3 pakalpojumu sektora dalībniekiem (restorāniem) un pārrunāti rezultāti. Bakalaura darba bibliogrāfiskais apraksts: Yokubov, I. (2022). Klientu attiecību vadība pārdošanā, bakalaura darbs. RTU, IBEM, DIBM bakalaura akadēmiskā programma "Uzņēmējdarbība un vadība". 61 lappuses
Keywords Klients, apmierinātība, attiecības, vadība, serviss, bizness, priekšrocības, tirgus iespējas, CRM, veiksmīgs, , Klientu attiecību priekšrocības, CRM ieviešanas process, mērķauditorija, sociālo mediju ietekme, mērķis.
Keywords in English Customer, satisfaction, relationship, management, service, business, benefits, market opportunities, CRM, successful, , Benefits of customer relations, CRM implementation process, target audience, social media influence, target.
Language eng
Year 2022
Date and time of uploading 16.01.2022 13:06:38