Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Master
Title of the study programm Entrepreneurship and Management
Title in original language Reklāmas stratēģijas ietekmes novērtējums uz modes zīmolu pirkšanas uzvedību Indijā.
Title in English Assessment of Impact on Advertising Strategy on Fashion Brand Buying Behavior in India.
Department Institute of Business Engineering and Management
Scientific advisor Ieva Andersone
Reviewer Profesore Dr. oec. T. Tambovceva
Abstract Maģistra darba autor: Muhammed Sahir Chengottu Kuzhiyil Maģistra darba zinātniskais vadītājs: Dr. oec., docente. Ieva Andersone Maģistra darba temats: Reklāmas stratēģijas ietekmes novērtējums uz modes zīmolu pirksanas uzvedību Indijā Maģistra darbs: Darbam ir ievads, trīs daļas, secinājumi un priekšlikumi, un tas ir uzrakstīts angļu valodā. Darba apjoms ir 107 lappuses, tajā ir 28 attēli, 39 tabulas un 18 formulas, kā arī literatūras saraksts un avotu saraksts ar 31 atsauci angļu valodā. Darba pielikumi kopā 13 lpp. Maģistra darba galvenie rezultāti: Šajā pētījumā tika mēģināts novērtēt kosmētikas uzņēmumu reklāmas metodes, lai ietekmētu sievietes, ņemot vērā reklāmu ietekmi uz klientu pirkšanas nodomiem. Ietekme uz pircēju pirkšanas paradumiem ir būtiska, jo tā ir izšķirošais elements tādu preču un pakalpojumu nodrošināšanā, kas atbilst klientu interesēm, vienlaikus izvairoties no lieliem zaudējumiem uzņēmumiem. Viss sākas ar sekundāro datu vākšanu. Tas tika kontrastēts un pētīts, un tika atklātas reklāmas daļas, kas, kā tika pierādīts, ietekmē sieviešu kosmētikas pirkšanas uzvedību. Lai iegūtu datus no ekspertiem veselības un labklājības jomā, tika izmantota aptauja un telefonintervija. Chi Square tests tika izmantots, lai novērtētu no aptaujas izrietošos pieņēmumus, un tika ieteikts reklāmas paņēmienu modelis. Telefoniskās intervijas rezultāti tika novērtēti, izmantojot analītiskās hierarhijas paņēmienu. Maģistra darba bibliogrāfiskais apraksts: Muhammed Sahir Chengottu Kuzhiyil, Assist. Prof., Dr. oec Ieva Andersone (2021). Reklāmas stratēģijas ietekmes novērtējums uz modes zīmolu pirksanas uzvedību Indijā. Maģistra darbs. Rīga: RTU, Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts, Studiju programma “Uzņēmējdarbība un vadīšana” 107 lpp
Keywords Advertising Strategy, brand,buying behaviour
Keywords in English Advertising Strategy, brand,buying behaviour
Language eng
Year 2022
Date and time of uploading 12.01.2022 21:29:07