Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Master
Title of the study programm Urban and Regional Engineering Economics
Title in original language Loģistikas inženiersistēmu ilgtermiņa plānošanas sociālekonomiskie ieguvumi Latvijā
Title in English Socio-economic benefits of long-term planning of logistics engineering systems in Latvia
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor Uldis Kamols
Reviewer Profesors V.Skribans
Abstract Anotācija Darba autors: Vadims Skvorcovs. Zinātniskais vadītājs: Prakt. docents, ekonomikas maģistrs Uldis Kamols. Maģistra darbs par tēmu “Loģistikas inženiersistēmu ilgtermiņa plānošanas sociālekonomiskie ieguvumi Latvijā” veikts ar mērķi izpētīt loģistikas inženiersistēmas un sniegt priekšlikumus ieviešanas iespējām Latvijā. Autors uzskata, ka, aplūkojot loģistikas inženiersistēmas koncepciju, to nepieciešams sadalīt komponentos, kas raksturos ietekmi uz materiālu plūsmu kustību no funkcionālā, tehnoloģiskā un ētiskā aspekta. Pirmajā darba daļā ir aplūkotas loģistikas inženiersistēmu sastāvdaļas, aprakstīti sociālekonomiskie priekšnosacījumi ekonomikas studijām no cilvēka izpētes puses, aprakstīti loģistikas inženiersistēmu ilgtermiņa plānošanas galvenie momenti. Darba otrajā daļā ir padziļināti aprakstīta ekonomikas ietekme uz loģistiku, kā arī loģistikas pieejas iespējas mūsdienu sociālekonomisko procesu mainīšanai. Darba trešajā daļā ir doti piemēri, kā loģistikas inženiersistēmu ieviešana makro līmenī var ietekmēt vides uzlabošanu. Autors secina, ka finansiālās intereses ir objektīvākais un efektīvākais līdzeklis loģistikas vides uzturēšanai straujā ekonomikas pasaulē. Loģistikas inženiersistēmas un to uzturēšana rodas no praktiskiem mikrolīmeņa pielietojumiem, kur visus loģistikas procesus virza finansiālas intereses. Mikrolīmeņa loģistikas risinājumu integrācija, kuriem ir piemēri, pielietojot tos praksē, var tikt pielietoti makrolīmenī, tomēr tiem ir nepieciešama skaidra mijiedarbība no visu ekonomiskā procesa dalībnieku puses. Tādējādi loģistikas inženiersistēmu ilgtermiņa plānošanas izstrādei makrolīmenī kā īstenošanas pamatam vajadzētu būt arī ekonomiskajām interesēm. Darbs ietver ievadu, trīs daļas, vispārīgos secinājumus, literatūras un citu informācijas avotu sarakstu, desmit pielikumus. Darba apjoms 106 lpp., tekstā ir 35 attēli, 21 tabula. Darbā izmantotas 108 atsauces.
Keywords LOĢISTIKA, INŽENIERSISTĒMAS, EKONOMIKAS TEORIJA, ZAĻĀ POLITIKA, GLOBALIZĀCIJA, MATERIĀLU PLŪSMA, TERITORIĀLĀ PLĀNOŠANA, ILGTERMIŅA ATTĪSTĪBA.
Keywords in English LOGISTICS, ENGINEERING SYSTEMS, ECONOMIC THEORY, GREEN POLICY, GLOBALIZATION, MATERIAL FLOW, TERRITORIAL PLANNING, LONG-TERM DEVELOPMENT.
Language lv
Year 2021
Date and time of uploading 22.12.2021 09:32:48