Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Master
Title of the study programm Urban and Regional Engineering Economics
Title in original language Covid-19 ietekmes uz Rīgas pilsētas ekonomiku un vidi novērtējums
Title in English Covid-19 impact assessment on Riga city economy and environment
Department
Scientific advisor Tatjana Survilo
Reviewer Nod.vadītāja I.Bušovska
Abstract Noslēguma darba temats: “Covid-19 ietekmes uz Rīgas pilsētas ekonomiku un vidi novērtējums”. Noslēguma darba autore: Aleksandra Poļeščuka. Noslēguma darba zinātniskā vadītāja: asoc. prof., Dr. oec. Tatjana Survilo. Covid-19 pandēmija, kas pārņēma pasauli 2020. gadā, atklāja tiešu saikni starp pilsētvidi un sabiedrības veselību. Šajā maģistra darbā autore, izmantojot starpdisciplināru pieeju, mēģina izpētīt pilsētplānošanas faktorus, kas ietekmējuši epidēmijas izplatību, novērtēt Rīgas pilsētas ekonomiskos un sociālos zaudējumus, ko radījusi pandēmija, kas turpinās jau otro gadu, un, pamatojoties uz starptautisko pieredzi, izstrādāt priekšlikumus, kā palielināt pilsētas attīstības ilgtspēju. Darbs sastāv no četrām daļām. Teorētiskajā daļā autore aplūko pilsētu vēsturisko pieredzi cīņā ar epidēmijām un zinātniskās publikācijas par darba tēmu. Analītiskajā daļā autore pēta Covid -19 ietekmi uz valsts un pašvaldību ekonomiku, apskatot piemērus pasaulē un Latvijā. Metodiskajā daļā autore apraksta izmantotās pētnieciskās metodes, vērtēšanas kritērijus un terminoloģiju. Praktiskajā daļā autore apskata pandēmijas ietekmi uz Rīgas ekonomiku un pilsētvidi, pēta likumsakarības starp pilsētas infrastruktūras attīstību mikrorajonos un infekcijas riskiem, kā arī nosaka jaunās ekonomiskās un sociālas tendences to sākumposmā, radot iespējas turpmākai problēmu pētīšanai un Rīgas attīstības jaunu scenāriju izstrādei. Nobeiguma daļā autore formulē secinājumus un priekšlikumus pilsētas modeļa ilgtspējas uzlabošanai. Pēc autores novērojumiem, Covid-19 pandēmija ir būtiski ietekmējusi Rīgas pilsētas ekonomiku un vidi, pastiprinot sociālas segregācijas un nabadzības riskus. Autore ir pierādījusi izvirzīto hipotēzi, ka Covid-19 apstākļos gūtā Rīgas pašvaldības pieredze pagaidām nekādi neatspoguļojas pilsētplānošanā un ka pašvaldība neizmanto unikālu iespēju pārskatīt savu praksi un pieeju, ņemot vērā gan esošo epidēmiju, gan nākotnē iespējamās epidēmijas, Eiropas zaļā kursa prasības un vispārējās prasības par ilgtspējīgu attīstību. Darba apjoms ir 123 lpp., tajā iekļautas 23 tabulas un 15 attēli. Darbam pievienoti 2 pielikumi. Izmantotās literatūras un avotu sarakstā ir ietverti 177 avoti latviešu, angļu un krievu valodā.
Keywords Covid-19, Rīga, pilsētas ekonomika, pašvaldība, urbanistika
Keywords in English Covid-19, Riga, urban economy, municipality, urban studies
Language lv
Year 2022
Date and time of uploading 16.12.2021 10:58:58