Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Medical Engineering and Physics
Title in original language Rotējoša pastāvīga magnēta terapeitiska iekārta
Title in English Rotating permanent magnet therapeutic device
Department
Scientific advisor Gaļina Boka
Reviewer Andris Bojarevičs, dr. fiz. Latvijas Universitāte, Fizikas institūts, vadošais pētnieks, andris.bojarevics@lu.lv
Abstract Darba mērķis bija izpētīt kā Bi-Sn-In maisījumu paraugu gamma radiācijas transmisija ir atkarīga no komponenšu koncentrācijas un biezuma. Tā sasniegšanai bija nepieciešams veikt sekojošu uzdevumus: 1) izpētīt literatūras avotus par radiācjias transmisijas atkarību no materiāla sastāva un biezuma; 2) veikt Bi-Sn-In paraugu apstarošanu ar gamma starojumu, nosakot radiācijas transmisiju pie dažādām Bi koncentrācijām un parauga biezuma; 3) veikt rezultātu analīzi un secinājumus par Bi-Sn-In maisījumu transmisiju. Bakalaura darbs sastāv no ievada, analītiskās daļas, mērījumu metožu un instrumentu apraksta, eksperimenta apraksta, eksperimentālo datu apstrādes, rezultātu analīzes, secinājumiem un rekomendācijām, kā arī no literatūras saraksta. Pamatojoties un darba rezultātiem tika noteikts, ka gamma radiācijas caurlaides koeficients ir lineāri atkarīgs no Bi koncentrācijas paraugā un eksponenciāli atkarīgs no parauga biezuma. Bakalaura darbs satur 10 tabulas un 38 attēlus. Darba apjoms ir 53 lappuses, bet darba izstrādei tika izmantoti 14 literatūras avoti.
Keywords Bi - Sn - In sakausējumi, Bi - Sn - In maisījums, radiācijas transmisija, caurlaides koeficients, gamma radiācija, radiācijas terapija, radioterapeitiskie sakausējumi.
Keywords in English Bi - Sn - In alloys, Bi - Sn - In composition, radiation transmission, transmittance, gamma radiation, radiation therapy, radiotherapy alloys.
Language lv
Year 2021
Date and time of uploading 12.07.2021 12:58:51