Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Bachelor
Title of the study programm Chemical Technology
Title in original language Polihidroksibutirāta plastificēšana un īpašību raksturošana
Title in English Plasticisation and characterisation of properties of polyhydroxybutyrate
Department 14000 Faculty of Material Science and Applied Chemistry
Scientific advisor Remo Merijs-Meri
Reviewer Ingars Reinholds
Abstract Bakalaura darbs satur ievadu, literatūras apskatu, metodisko daļu, eksperimentālo daļu, secinājumus un izmantotās literatūras sarakstu. Literatūras apskatā apkopota informācija par polihidroksibutirāta īpašībām un struktūru, kā arī par oli 3-hidroksi-butirāts-ko-3-hidroksivaleriāta plastificēšanu. Eksperimentālās daļas ietvaros izgatavoti valcēti kompozīti un pētītas kompozītu termiskās un mehāniskās īpašības. Bakalaura darbs rakstīts latviešu valodā, tas satur 44 lappuses, 3 tabulas, 21 attēlu, 3 vienādojumus un 71 literatūras avotu.
Keywords POLIHIDROKSIALKANOĀTI, POLIHIDROKSIBUTIRĀTS, POLI 3-HIDROKSI-BUTIRĀTS-KO-3-HIDROKSIVALERIĀTS, PLASTIFIKATORI, TRIETILCITRĀTS, BIOPOLIMĒRI, BIODEGRADABLI POLIMĒRI, KOMPOZĪTI TERMISKĀS ĪPAŠĪBAS, MEHĀNISKĀS ĪPAŠĪBAS.
Keywords in English POLYHYDROXYALKANOATES, POLYHYDROXYBUTYRATE, POLY 3-HYDROXY-BUTYRATE-CO-3-HYDROXAVALERATE, PLASTICIZERS, TRIETHYLCITRATE, BIOPOLYMERS, BIODEGRADABLE POLYMERS, COMPOSITES, THERMAL PROPERTIES, MECHANICAL PROPERTIES
Language lv
Year 2021
Date and time of uploading 07.06.2021 15:41:52