Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Master
Title of the study programm Industrial Engineering and Management
Title in original language Klientu uztveres identifikācija un novērtējums par Indijas automobiļu uzņēmumu zīmola tēlu un tā ietekme uz biznesa modeļiem
Title in English Identification and Evaluation of Customer Perception on Brand Image of Automobile Firms in India and Its Impact on Business Models
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor Deniss Ščeulovs
Reviewer Asoc. prof., Dr. oec. Dmitrijs Solovjovs
Abstract Maģistra darba autores: Anandhu Vijayakumar Maģistra darba zinātniskais vadītājs: Dr. oec., Asoc. Prof. Deniss Ščeulovs Maģistra darba temats: Klientu uztveres identifikācija un novērtējums par Indijas automobiļu uzņēmumu zīmola tēlu un tā ietekme uz biznesa modeļiem Maģistra darbs rakstīts: ir uzrakstīts angļu valodā, to veido ievads, 3 daļas, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 105 lpp., tajā iekļauti 16 attēli, 26 tabulas, 22 formulas. Izmantotās literatūras un avotu sarakstā ietverti: 52 avoti angļu valodā. Darbam pievienoti 8 lpp pielikumi. Maģistra darba galvenie rezultāti: Ņemot vērā klientu apmierinātības nepieciešamību, šī pētījuma mērķis bija novērtēt klientu attieksmi pret kompakto sporta apvidus automobiļu (SUV) modeļu zīmolu Indijas automobiļu rūpniecībā un tā ietekmi uz biznesa modeļiem. Statistiskā metode, piemēram, Pīrsona korelācija un regresijas analīze, tiek izmantota, lai pārbaudītu saistību starp klienta attieksmi pret zīmola tēlu un klientu apmierinātību. Dispersijas analīzi (ANOVA) izmanto, lai identificētu klientu apmierinātību ar dažādu zīmolu. Statistikas analīzēs tika pierādīts, ka klientu attieksme pret zīmola tēlu un klientu apmierinātību ir ievērojami saistīta. Tas nozīmē, ka zīmola tēlam ir būtiska loma klientu apmierinātībā un tas palīdz veidot spēcīgas pozīcijas visiem ražotājiem konkurences tirgū. No šī motīva tiek izmantots analītiskās hierarhijas process (AHP), lai sarindotu kritisko faktoru, kas ietekmē kompakto apvidus automobiļu ražotāja zīmola tēlu biznesa modeļu izstrādei, pamatojoties uz zīmola tēlu. Rezultātā tika ierosināts, ka tādiem faktoriem kā drošība un uzticamība, tehnoloģija un degvielas patēriņa efektivitāte ir augstāka un tie būtiski ietekmē kompakto SUV modeļu zīmolu. Maģistra darba bibliogrāfiskais apraksts: Anandhu, A., Ščeulovs, D. (2021). Klientu uztveres novērtējums par Indijas automobiļu firmu zīmola tēlu un ietekme uz biznesa modeļiem. Maģistra darbs. Rīga: RTU, IEVF Baltech studiju centrs, maģistra akadēmiskā studiju programma “Ražošanas inženierzinības un vadība”, 105 lpp.
Keywords Kompakts SUV tirgus, Statistikas analīze, Zīmola tēls, Klientu apmierinātība, Analītiskās hierarhijas process (AHP)
Keywords in English Compact SUV Market, Statistical Analysis, Brand image, Customer satisfaction, Analytic hierarchy process (AHP)
Language eng
Year 2021
Date and time of uploading 07.06.2021 06:15:38