Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Bachelor
Title of the study programm Chemical Technology
Title in original language Dažādu gaismas parametru ietekme uz mikroaļģes Arthrospira biomasas ražību un kvalitāti
Title in English The effect of various light parameters on yield and quality of microalgae Arthrospira biomass
Department 14000 Faculty of Material Science and Applied Chemistry
Scientific advisor Agnese Stunda-Zujeva
Reviewer Aigars Lavrinovičs
Abstract Darbā aplūkoti parametri, kas ietekmē A. platensis mikroaļģu augšanu un pigmenta sastāvu. Pievērsta uzmanība šādiem parametriem: gaisma, temperatūra u.c. Aprakstīts fotosintēzes un fotoinhibēšanas process. Aprakstīts temperatūras un gaismas intensitātes ietekme uz pigmenta (fikocianīns, hlorofils un karotinoīdi) saturu. Analizēta literatūra par A. platensis audzēšanu. Eksperimentālajā daļā kultivēšana veikta barbotāžas kolonnas tipa 1,2 L tilpuma reaktorā. Analizēta temperatūras un gaismas intensitātes ietekme uz pigmenta saturu un biomasas augšanas ātrumu. Pigmentu analīze veikta izmantojot spektrofotometriju. Darbā izmantota VĶT institūtā un RTU Zinātniskajā bibliotēkā pieejamā literatūra, elektroniskās datu bāzes un internets. Apskatītie literatūras avoti ir latviešu un angļu valodās, tie izdoti no 1969. līdz 2021. g. Bakalaura darbs uzrakstīs latviešu valodā, satur 58 lpp, 12 attēlus, 10 tabulas, 1 pielikumu, darbā izmantoti 74 literatūras avoti.
Keywords MIKROAĻĢES, ARTHROSPIRA PLATENSIS, GAISMAS INTENSITĀTE, TEMPERATŪRA, FIKOCIANĪNS, HLOROFILS, KAROTINOĪDI.
Keywords in English MICROALGAE, ARTHROSPIRA PLATENSIS, LIGHT INTENSITATE, TEMPERATURE, PHYCOCYANINE, CHLOROPHIL, CAROTINOIDS.
Language lv
Year 2021
Date and time of uploading 06.06.2021 19:21:20