Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Master
Title of the study programm Chemical Technology
Title in original language Granulētu biokompozītu iegūšana un īpašību izpēte
Title in English Development and properties investigation of granulated biocomposites
Department 14000 Faculty of Material Science and Applied Chemistry
Scientific advisor Jurijs Ozoliņš
Reviewer Vjačeslavs Lapkovskis
Abstract Maģistra darbā izpētītā biokompozītu sastāva ietekme uz to īpašībām. Darba mērķis ir iegūt kompozītmateriālu uz bioloģiskas saistvielas bāzes, ko izmantos naftas produktu saistīšanai. Darba uzdevums iegūt granulētu biokompozītu, kam raksturīga hidrofobitāte un oleofilitāte. Literatūras apskatā ir apkopota informācija par sorbcijas procesiem un to ietekmējošiem faktoriem. Izpētītas naftas produktu savākšanas iespējas. Apskatīta informācija par kūdras raksturojumu un izmantošanas iespējām. Veikts ieskats kūdras aktivēšanas un modificēšanas metodēs. Eksperimentālā daļā tika izgatavotas 19 kompozīcijas ar dažādu HP, CR un CS sastāvu. No iegūtajām kompozīcijām izgatavoja paraugus bloku un granulu veidā. Iegūtajiem kompozītmateriāliem noteica mehānisko stiprību spiedē, granulu virsmas morfoloģiju, beramo blīvumu un saistīšanas kapacitāti pret trīs modeļšķīdumiem – ūdeni, dīzeļdegvielu un motoreļļu. Apskatītie literatūras avoti ir latviešu, angļu un krievu valodā, kas izdoti no 1975. līdz 2021. gadam. Maģistra darbs uzrakstīts latviešu valodā, satur 67 lpp, 42 att,. 5 tabulas. Darbs satur 92 avotus.
Keywords BIOKOMPOZĪTI, DEVULKANIZĒTA GUMIJA, CENOSFĒRAS, KŪDRA, ADSORBCIJA, KOMPOZĪTMATERIĀLI, BIOLOĢISKA SAISTVIELA.
Keywords in English BIOCOMPOSITES, DEVULCANIZED RUBER, CENOSPHERES, PEAT, ADSORPTION, COMPOSITE METERIALS, BIOBINDER.
Language lv
Year 2021
Date and time of uploading 06.06.2021 15:55:23