Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Bachelor
Title of the study programm Entrepreneurship and Management
Title in original language Pārmaiņu vadība Indijas mazos un vidējos uzņēmumos: izaicinājumi un iespējas
Title in English Change management in SME’s in India: challenges and opportunities
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor Rita Greitāne
Reviewer N. Balabka
Abstract Bakalaura darbs ir uzrakstīts angļu valodā, tas sastāv no ievada, teorētiskās un pētnieciskās daļas, noslēguma un priekšlikumiem. Darbs ir uz 55 lappusēm, tajā iekļautas 7 tabulas un 26 attēli. Izmantotās literatūras un avotu sarakstā ietilpst: 90 avoti angļu valodā, ieskaitot grāmatas, zinātniskos žurnālus un tiešsaistes avotus. Galvenie bakalaura darba rezultāti: Dinamiskā vidē daudzas organizācijas praktizēja pārmaiņu vadību. Lai panāktu pārmaiņu pārvaldību organizācijā, katram darbiniekam ir jāpiedalās, lai organizācija būtu veiksmīga. Pašreizējam pētījumam ir aprakstošs raksturs. Primārie dati tiek apkopoti, izmantojot tiešsaistes anketēšanas aptauju. Aptaujas dalībnieki ir MVU īpašnieki no Indijas. Kopumā ir savākti 75 dati. Respondentiem tika lūgts domāt par dažādiem pārmaiņu vadības aspektiem MVU. Datu analīzei ir izmantota SPSS programmatūra. Turklāt šis pētījums palīdz izprast izmaiņu vadības koncepcijas realitāti un galvenos šķēršļus, kas neļauj piemērot pārmaiņu vadību, lai palīdzētu uzņēmumiem sasniegt izdzīvošanas un izaugsmes mērķus. Atzinumi atklāja, ka pārmaiņu vadības faktori būtiski ietekmē darbinieku sniegumu. Turklāt ir konstatēta būtiska atšķirība starp MVU darbiniekiem attiecībā uz viņu priekšstatu par izmaiņu vadību.
Keywords Mazie un vidējie uzņēmumi, pārmaiņu vadība, MVU Indijā, iespējas
Keywords in English Small to medium-sized enterprises,Change management , SMEs in India , opportunities
Language lv
Year 2021
Date and time of uploading 04.06.2021 16:35:19