Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Master
Title of the study programm Innovations and Entrepreneurship
Title in original language Operatīvās vadības procesu pilnveide uzņēmumā AA Technical Services
Title in English Improvement of Operations Management Processes at AA Technical Services
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor Jānis Mazais
Reviewer Gundars Kokins, PhD cand.
Abstract Shammas P.P., Mohammed. Operāciju vadības procesa pilnveidošana “AA Technical Services SIA”: Maģistra darbs / P.P.M. Shammas, J. Mazais. Rīga: RTU IEVF Starptautisko programmu departaments, maģistra profesionālā studiju programma “Inovācijas un Uzņēmējdarbība”, 2021, 94 lpp. Maģistra darbu veido ievads, teorētiskā daļa, analītiskā daļa, praktiskā daļa, secinājumi un ieteikumi. Darba apjoms ir 94 lappuses, ieskaitot 15 attēlus, 7 tabulas un literatūras sarakstu - 79 avoti angļu valodā; darbā ir 6 pielikumi. Šī pētījuma mērķis ir gūt izpratni un dziļāku ieskatu dažādās metodēs, lai uzlabotu organizācijas darbības vadības procesus un ieviestu vispiemērotākās metodes uzņēmumā AA Technical Services LLC, aplūkojot novatoriskas pieejas uzņēmuma darbības efektivitātes uzlabošanai. Maģistra darba pirmo daļu veido teorētiskais ietvars, nodrošinot pētījumam stabilu teorētisko platformu, kas balstīta uz dažādām grāmatām, zinātniskiem žurnāliem un rakstiem par darbības izcilību, tās nozīmi, dažādām metodikām, piemēram, biznesa procesu pārstrukturēšanu, Lean, seši sigma un tādām novatoriskām pieejām kā Lean seši sigma integrācija. Darba otrajā daļā analizēta pētāmo metožu izmantošanas iespējamība, balstoties uz esošajiem aplūkojamās organizācijas procesiem. Tajā ir aplūkota iekšējo un ārējo faktoru, kas ietekmē organizāciju, izpēte, pašreizējo operacionālo tīklojumu analīze, esošo procesu kartēšana, izmantojot pētītās metodikas un to trūkumu noteikšanu kā arī finanšu analīze, lai noskaidrotu uzņēmuma ieņēmumu plūsmu. Praktiskais ietvars, kas ir darba trešā daļa, attiecas uz dažādu iepriekš analizēto metodiku ieviešanu un to priekšnoteikumu izpēti, piemērotākās pilnveides metodes izvēli, tās finansiālās ietekmes un turpmākās attīstības iespēju novērtējumu. Svarīgākie secinājumi un ieteikumi, kas izriet no pētījuma, ir šādi: Lean Six Sigma integrācija būs vispiemērotākā uzņēmuma AA Technical Services LLC darbības vadības procesu uzlabošanai, jo tā ne tikai novērš visus sistēmas zudumus, bet arī identificē procesus, kas varētu to padarīt efektīvāku.
Keywords Operācijas, Lean Six Sigma, Operatīvā izcilība, Operāciju vadība
Keywords in English Operations, Lean Six Sigma, Operational Excellence, Operations Management, SME, Service
Language eng
Year 2021
Date and time of uploading 03.06.2021 09:29:03